2017 – Who Cares, Rijksbouwmeester en gemeente Groningen

Opdrachtgever
Rijksbouwmeester (1e ronde), Gemeente Groningen (2e ronde)
Partners
Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Doel
Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen
Opgave
Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen, 1e ronde:visie en business case, 2e ronde uitwerking visie
Doorlooptijd
9 maanden, uitschrijfdatum 18 januari 2017, resultaat 26 oktober 2017
Deelnemers
Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken.
Inzendingen
Voor de vier separate, gelijktijdig uitgeschreven procedures in gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen werden 174 inzendingen gedaan. 49 deelnemers gaven geen locatievoorkeur aan. Met een keuze voor deze categorie is het vervolg naar de tweede ronde op voorhand niet vastgelegd. De jury kan besluiten inzendingen alsnog aan een locatie toe te kennen of de beste ideeën op een andere manier een vervolg te geven.
Inzendingen Groningen, 1e ronde 31, 2e ronde 5
Vergoedingen
€ 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
Winnend plan
‘Care2Share – Oosterparkwijk’, NOHNIK architecture and landscapes (Wieteke Nijkrake en Jorrit Noordhuizen), bureau HHM (Patrick Jansen), beweeg Strateeg (Willem Bossers), Stadkwadraat (Tim Burmanje, Chantal Robbe)
Andere plannen
‘Michi Noeki – verbinden en verblijven’, Vollmer en partners (team Irene Edzes),
‘Bier en worst – Nieuwe Oosterparker Verbande’, Specht Architecten (team Annet Ritsema)
‘VERBONDEN’, Harald Mooij architectenbureau
‘SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME – TOMMY’, Beyond Now (team Alex Sievers)
Eervolle vermelding: ‘Wijk der Vergankelijkheid’, Sweder Spanjer Architect (team Sweder Spanjer)
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Pauline Meurs, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting Humanitas
Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep, Gorinchem
Haroon Sheikh, Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab
Vera Winthagen, Strategic Design Consultant, gemeente Eindhoven
Jeroen de Willigen, stadsbouwmeester gemeente Groningen
Daan Bultje, directeur Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN)
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag
Vervolg
Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten

Geen

Laatste update 16 december 2022

(1) Care2Share – Oosterparkwijk, (2) Bier en worst, (3) VERBONDEN SEE ME, FEEL ME, TOUCH ME, HEAL ME – TOMMY, (4) Nieuwe Oosterparker Verbanden, (5) Michi Noeki – verbinden en verblijven