2017 – Who Cares, Rijksbouwmeester en gemeente Rotterdam

Opdrachtgever
Rijksbouwmeester (1e ronde), Gemeente Rotterdam (2e ronde)
Partners
Stichting Humanitas, Ministeries van BZK en VWS, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
Doel
Agenderen transformatieopgave NL woonwijken naar toekomstbestendige woonwijken bij ontwerpgemeenschap, politiek en in sociaal domein, stimuleren innovatie, ontwerpkracht, cross sectorale samenwerking zorgconcepten, samenlevingsvormen en woontypologieën i.r.t stedelijke verdichting, transformatie, gericht op integratie en bewegingsvrijheid van mensen die zorg en aandacht behoeven; actief delen nieuwe inzichten en concepten, stimuleren vormen lokale netwerken die aan de slag gaan met uitkomsten van de prijsvraag, geven van aanzetten tot feitelijke realisatie van geselecteerde voorstellen
Opgave
Innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken.
Procedure
Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen, 1e ronde visie en business case, 2e ronde uitwerking visie
Doorlooptijd
9 maanden, uitschrijfdatum 18 januari 2017, resultaat 26 oktober 2017
Deelnemers
Ruimtelijke professionals, zorgorganisaties, (sociaal) ondernemers, burgers, studenten, ontwikkelaars, adviseurs, investeerders en ieder ander die zich geroepen voelt om ideeën te ontwikkelen voor toekomstbestendige wijken.
Inzendingen
Voor de vier separate, gelijktijdig uitgeschreven procedures in gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, Sittard-Geleen werden 174 inzendingen gedaan. 49 deelnemers gaven geen locatievoorkeur aan.Met een keuze voor deze categorie is het vervolg naar de tweede ronde op voorhand niet vastgelegd. De jury kan besluiten inzendingen alsnog aan een locatie toe te kennen of de beste ideeën op een andere manier een vervolg te geven.
Inzendingen Rotterdam, 1e ronde 38, 2e ronde 5
Vergoedingen
€ 50.000 totaal ex btw t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
Winnend plan
‘Rotterdam: Who Dares – Carnisse 2027’, de Architekten Cie (Pi de Bruijn, Erik Vrieling, Annemarie van Went, Eric van Noord), Syntrus Achmea Real Estate & Finance (Esther Akkerman-Dwars, Emilie van Erven Dorens), BPvF (Hugo Beschoor Plug), Felixx Landscape Architects & Planners (Michiel Van Driessche), Stec Groep (Joep Arts), Ballast Nedam Development (Onno Dwars en Nicolle Terlouw), Zilveren Kruis (Jeroen Kemperman)
Andere plannen
‘DE HOFJES VAN CARNISSE’, team Richard Breit (DUTCH urban solutions)
‘iCAREnisse’, OS205 (team Danny Nelemans)
‘de Dwarsstraat architectuur,’  diederendirrix (team Tomas Dirrix)
‘Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid, EGM architecten (team Merel Brabers)
Jury
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter)
Pauline Meurs, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)
Gijsbert van Herk, Raad van bestuur Stichting Humanitas
Suzanne Visser, seniorenconsulent MEE groep Gorinchem
Haroon Sheikh, Dasym Investments Strategies, VU Amsterdam, FreedomLab
Vera Winthagen, Strategic Design Consultant, gemeente Eindhoven
Mattijs van Ruijven, hoofdstedenbouwkundige gemeente Rotterdam
René Erkelens, bewoner en fysiotherapeut in Rotterdam Charlois
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Magazine, reizende tentoonstelling, bijeenkomsten, debatten na de prijsvraag
Vervolg
Overleg gemeente over vervolgopdracht gericht op realisatie winnende inzending
Bouwbudget
N.v.t
Klachten
Geen

Laatste update 16 december 2022

Links, boven: Rotterdam: Who Dares – Carnisse 2027, links, onder: DE HOFJES VAN CARNISSE, rechts boven: iCAREnisse, rechts, midden: de Dwarsstraat, rechts, onder: Van zorgbehoefte naar gezondheidsvaardigheid