2018 Waterentree Werelderfgoed Kinderdijk, gemeente Molenlanden

Opdrachtgever Gemeente Molenlanden
Partners Provincie Zuid-Holland, Waterschap Rivierenland, Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE), Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK)
Opgave Ontwerp voor een gastvrije waterentree naar het UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk op basis van een visie op de inrichting van de openbare ruimte
Doel Vinden van een oplossing voor zowel bezoekers als bewoners, voor een veilige en comfortabele manier waarop de bezoekersstromen vanaf de Lek van en naar het Werelderfgoed Kinderdijk kunnen worden geleid; verkrijgen van verschillende oplossingen voor een complex probleem, waarbij een relatie wordt gelegd met het vernuft van het UNESCO Werelderfgoed; verkrijgen van een uitvoerbaar ontwerp, dat als basis kan dienen voor draagvlak bij financiers en voor verwerving van financiële middelen; bijdragen aan internationaal bezoek met betrekking tot Nederlands watermanagement
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016), (selectie op basis van visie)
Uitschrijfdatum 10 september 2018
Resultaat 1 april 2019
Doorlooptijd 6,5 maanden
Deelnemers Teams van ruimtelijke professionals, zoals landschapsarchitecten, architecten, stedenbouwkundigen, civiel technici, andere vakgebieden
Inzendingen 1e ronde: 37 inzendingen, 2eronde: 5 inzendingen
1e ronde Visie
2e ronde Structuurontwerp, business case met begroting
Vergoedingen € 62.500 ex btw totaal t.b.v. gelijke vergoedingen ad € 12.500 in de 2e ronde
Winnaar Winnaar:
De derde trap, Stijn Tijhuis, Menno Buckers (Witteveen+Bos), Rosanne Schrijver, Tom Lodder, Glenn Kofmann, Martijn Franssen, Alexander Gaydadjiev (Witteveen+Bos)
Runner up:
LEKDIJK PARK, Dingeman Deijs, Dennis Koek, Tale Bjelland, Antoine Fourrier, Ulrike Centmayer (Dingeman Deijs Architects), Ruud van Eck, Arjan Hollemans (Waterpas Civiel Adviesbureau), Roelof Stuurman, Peter Kraaijenbrink (Deltares), Dominic Meesters, Vibeke Gieskes
Andere inzendingen:
Go with the flow! Marleen Vink (IN architectuur) en Edward Molenaar (Citeg) i.s.m. Hester Wessels (buro Spin), Audrey Coert (land-made), Nander van der Plicht (Tauw Group)
Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed, Rick ten Doeschate, Ingrid van der Heijden, Gert Kwekkeboom, Jan Lebbink, Georgia Taylor Berry, Hiroyuki Gondo, Robert Comas Miralpeix (Civic Architects), Dirk Jan Peters, Frederik Roebroek (Royal Haskoning DHV), Artur Borejszo (IMG+)
In Spin de Bocht gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit, Bert Tjhie, Amber Tjhie, Julia Dinu, Antonio Stravato, Menno Trautwein (TEKTON Architecten), Paul Rijpstra (Pieters Bouwtechniek), Evelien de Mey (EDM tuin en landschap)
Jury Adri Bom-Lemstra, Gedeputeerde provincie Zuid-Holland (voorzitter, geen stemrecht),
Yttje Feddes, Feddes Olthof Landschapsarchitecten, vm Rijksadviseur Landschap
Bas Jonkman, hoogleraar Hydraulic Engineering TU Delft,
Robin de Lange, directeur Ouwehands Dierenpark,
Dorus Meurs, architect M&DB Architecten, winnaar prijsvraag Bezoekerscentrum Werelderfgoed Kinderdijk,
Leonard de Wit, hoofd Regio Noord-West, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman
Participatie Tentoonstelling voorafgaand aan besluitvorming & reacties naar de jury
Vervolg Opdracht t.b.v. op het uitwerken van de visie en het structuurontwerp tot een calculeerbaar voorlopig ontwerp (DNR STB 2009) voor de gehele opgave
Bouwbudget Financiering wordt geworven op basis winnend plan
Klachten Geen
Documentatie Reglement en bijlagen
Juryrapport en alle inzendingen online

(1) LEKDIJK PARK, (2) Go with the flow!, (3) Intensiveren van de belevingswaarde van het erfgoed, (4) In Spin de Bocht gaat In, Uit Spuit de Bocht gaat Uit, (5) de derde trap