2020-2021 – Ontwikkelcompetitie Omval-Weespertrekvaart, gemeente Amsterdam

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Partners
Geen
Doel
Realiseren van de ambities voor het plangebied; komen tot aansprekende en realiseerbare plannen waarin maximale ontwerpkwaliteit gepaard gaat met kennis van het ontwikkel- en bouwproces; zo breed mogelijk uitdagen van de markt en daarbij het bieden van zoveel mogelijk vrijheid aan de deelnemers om te komen tot zoveel mogelijk creativiteit en innovatie; vinden van een marktpartij die het gebouw kan ontwikkelen, financieren, realiseren en exploiteren; in erfpacht uitgeven van de bouwkavel ten behoeve van daadwerkelijke realisatie van het winnende ontwikkelvoorstel; onderzoeken en toepassen van innovatieve ontwikkelmethoden in gebiedsontwikkeling (pilot).
Opgave
Creatief, innovatief, hoogwaardig en duurzaam ontwikkelvoorstel voor de kavel Omval-Weespertrekvaart Amsterdam, dat bijdraagt aan een stedelijk milieu met gemengde functies. Het voorstel versterkt de identiteit van het gebied en vormt een plek van ontmoeting , rekening houdend met de cultuurhistorische waarde van het gebied. Bebouwing met alzijdige uitstraling en bijzondere architectonische kwaliteit. Afwisselend en levendig programma (geen woonfuncties), plint met minimaal 300 m2 bvo horeca; ideeën voor het openbare gebied rondom de beoogde nieuwbouw.
Procedure
Openbare ontwikkelcompetitie cf. Kompas Ontwikkelcompetities
1e ronde visie, 2e ronde structuurontwerp, businesscase
Doorlooptijd
10 maanden, uitschrijfdatum 17 juli 2020, resultaat 26 mei 2021
Deelnemers
Teams van ontwikkelaars, ontwerpers en aannemer; ontwerpers ingeschreven in het Nederlands Architectenregister, dan wel een vergelijkbaar buitenlands register
Inzendingen
1e ronde: 19 inzendingen, 2e ronde: 5 inzendingen
Vergoedingen
€ 50.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor vijf deelnemers
Winnend plan
‘Spectrum Amsterdam’, Crowdbuilding BV, Space&Matter en Het Nieuwe Bouwbedrijf BV.
Andere plannen
2e plaats ‘De Kleine Omval. Vrijplaats voor de makers van de stad’, Tenman, temp.architecture.urbanism en Vink Bouw
Gedeelde 3e plaats ‘De Centrale’, Casa 23 BV, Office Raumplan BV en Zenitbouw BV
Gedeelde 3e plaats ‘Do Amsterdam’, Heutink Groep BV en Olaf Gipser Architects
Gedeelde 3e plaats ‘De Opstap – De trap geeft de stad een podium’, Local Development BV, Toko Fuze en Bouwbedrijf Van den Hengel
Jury
Ton Schaap, Real Urbanism (voorzitter)
Gus Tielens, Korth Tielens Architecten
Liesbeth Jansen, Bureau Marineterrein Amsterdam (BMA) en Linkeroever
Laetitia Ouillet, Strategic Area Energy TU Eindhoven
Patricia Wijntuin, onderzoeker lectoraat Organiseren van verandering in het publieke domein, Hogeschool Utrecht.
Secretaris
Architectuur Lokaal: Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman
Participatie
Tentoonstelling
Vervolg
Sluiten van een optieovereenkomst met de winnaar t.b.v. uitgifte bouwkavel aan de winnaar met het oog op realisatie van het winnende plan.
Stand van zaken eind 2022: de vergunning is in procedure; de bouw start in 2023.
Bouwbudget
N.v.t, betreft gronduitgifte.
Minimale (totale) erfpachtgrondprijs van de in erfpacht uit te geven bouwkavel € 2.4 miljoen excl. btw; erfpacht op basis van programma.
Bij het sluiten van de optieovereenkomst betaalt de winnaar een vaste optievergoeding van € 50.000 aan de gemeente.
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

Spectrum Amsterdam

De Kleine Omval. Vrijplaats voor de makers van de stad

De Centrale

Do Amsterdam

De Opstap – De trap geeft de stad een podium