2020 Panorama Lokaal: Rotterdam-Beverwaard, gemeente Rotterdam

Opdrachtgever Gemeente Rotterdam
Partners Woonstad Rotterdam, Woonbron, Waterschap Hollandse Delta, Gebiedsorganisatie IJsselmonde
Opgave De kern van de opgave ligt in een slimme koppeling tussen urgente ruimtelijke opgaven voor de lange termijn met de problematiek van bewoners op de korte termijn waarbij hun expertise als gebruikers wordt benut. Er liggen grote kansen in de integrale aanpak van de openbare ruimte waarbij klimaatadaptatie, energietransitie en de noodzakelijke aanpak van het riool belangrijke dragers zijn. Daarbij moeten fysieke barrières worden geslecht zodat de wijk integraal deel uitmaakt van de stad Rotterdam en het eiland IJsselmonde. Een aanpak van deze opgaven zonder gebruik te maken van de energie en betrokkenheid van bewoners van Beverwaard is kansloos.
Doel Leefbaarheid van de wijk hoger op de agenda zetten, bijdragen aan het agenderen, het verbinden, het innoveren en het uitdagen van betrokken partijen om de stadsrand Beverwaard in stappen klaar te maken voor de toekomst.
Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)
Uitschrijfdatum 9 december 2019
Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting
Doorlooptijd 9,5 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister.
Inzendingen Voorselectie: 22 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams
1e ronde (1) Bram van Ooijen (Bureau UFO), Jens Jorritsma (obscura), Lucas Zoutendijk (studio 1:1), Cees Groot (Groot ecobouw) en Liselotte de Haan (Liselotte de Haan);
(2) Wouter Deen (HilgersomDeenduurzaam), Thijs Mulder en Jaap van de Boogaard (studioDAT), Catherine Visser en Daan Bakker (DaF-architecten), Nienke Bouwhuis (Krachtgroen) en Philip Kuijper (DeGroeneConnectie);
(3) Zuzana Jančovičová, Agate Kalnpure en Matthew Cook.
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg.
Winnaar Het kookboek, nieuwe smaken voor de bloemkoolwijk, Zuzana Jančovičová, Agate Kalnpure en Matthew Cook.
Jury Floris Alkemade, Rijksbouwmeester (voorzitter),
Johan van Driel, heemraad Waterschap Hollandse Delta,
Leny van Galen, bewoner Beverwaard en lid van Buurt Bestuurt,
Jeffrey de Ruijter, bewoner van Beverwaard en lid jongerenbestuur IJsselmonde,
Bert Wijbenga, wethouder van Rotterdam,
Sandra Zimmermann, directrice Stichting Kledingbank Rotterdam Zuid (SKRZ).
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg Bezien welke mogelijkheden er zijn voor een commitment met het oog op concrete realisatie van het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglementen + bijlagen
Juryrapport

Het Kookboek, Zuzana Jančovičová, Agate  Kalnpure en Matthew Cook