2019-2020 – Panorama Lokaal: Tilburg-Noord, gemeente Tilburg

Opdrachtgever
Gemeente Tilburg
Partners
WonenBreburg, Van Wanrooij Bouw en Ontwikkeling, Waterschap De Dommel
Doel
Bijdragen aan versnelling in (samenhangende) opgaven en projecten, versterken van geografische en inhoudelijke verwevenheid en kwaliteitsimpuls van de opgaven in Pact Noord, Kouwenberg en Landschapspark Pauwels, bijdragen aan de voorgenomen realisatie van het woningprogramma in het gebied, met goede exploitatiemogelijkheden, bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de vijf ‘doorbraakopgaves’ van het Pact Noord.
Opgave
De kern van de opgave in Tilburg-Noord is om belang(hebbend)en (zowel markt- als overheidspartijen en burgers) een handelingsperspectief te bieden, dat de partijen op de lange termijn aan elkaar verbindt én een startpunt biedt om morgen mee aan de slag te gaan. Daarbij liggen de aanknopingspunten zowel in de wijk als in het buitengebied en de maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de woningbouwopgave. Van de mogelijke voorstellen moeten de positieve effecten uitwerken op de hele wijk en in het bijzonder op de meest kwetsbare delen daarvan. De vraag aan ontwerpers is om dit handelingsperspectief te ontwikkelen en te onderzoeken waar mogelijkheden liggen om een scherpzinnige businesscase te bouwen, zodat een optimaal maatschappelijk rendement kan worden gehaald uit bestaande programma’s en geplande investeringen.
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande openbare selectie
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
9,5 maanden, uitschrijfdatum 9 december 2019, resultaat 24 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper geregistreerd in het Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar buitenlands register
Inzendingen
Voorselectie 24 aanmeldingen, 1e ronde 3 inzendingen, 2e ronde n.v.t.
Vergoedingen
€ 30.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg
Winnend plan
‘Mozaïek Tilburg-Noord’, Anne Seghers, Maaike Postma en Bram van den Groenendaal (RUIMTEVOLK), Casper Hügel (Witteveen+Bos)
Andere plannen
‘De makers van Tilburg-Noord’, Mathieu Kastelijn, Stijn Heesbeen en Wietske Schober (KAW architecten), Rian Vermeulen, Nico van Hooijdonk en Renze van Och (BRO)
‘TiBoKa’, Ed Bergers (Baudoin van Alphen Bergers), Ton van der Hagen (Archistad), Berny van de Donk (Donk), Marc Okhuijsen (Zonnova / Reciprocité), Esther Kruit en Mariëlle Kok (Kruit | Kok Landschapsarchitecten) en Koj Koning.
Jury
Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
Nathalie Brooks, bewoner
Nachenthaly Francisco, bewoner
Wouter van Gent, Universiteit van Amsterdam
Lucas Zoutendijk, Studio 1:1
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman.
Participatie
Bij de ateliers, analyses en reflecties zijn de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg
Verkennen mogelijkheden voor realisatie van de ideeën in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders; onderzoeken of en hoe de winnaar kan aansluiten bij Living Lab Tilburg, Landschapstriënnale 2020.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 20 december 2022

Mozaïek Tilburg-Noord

Mozaïek Tilburg-Noord

TiBoKa

De makers van Tilburg-Noord

 

Reglement, bijlagen, inzendingen
https://panoramalokaal.nl/
Resultaat, juryrapport
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
Projectwebsite met alle informatie
https://panoramalokaal.nl/