2019-2020 – Panorama Lokaal: Vlaardingen-Westwijk, gemeente Vlaardingen

Opdrachtgever
Gemeente Vlaardingen
Partners
Waterweg Wonen, Synchroon, Klankbordgroep West. Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat zijn betrokken bij het opstellen van de opgave en bij de ontwerpateliers.
Doel
Leveren van een bijdrage aan de Gebiedsvisie; uitkomsten van de prijsvraag zo mogelijk in praktijk brengen.
Opgave
Het vinden van een toekomstbestendige sociale en fysieke balans in de Westwijk. Kan het toevoegen van woningen, deels uit andere marktsegmenten, in combinatie met het aantrekkelijk inpassen van noodzakelijke investeringen in het water- en energiesysteem nieuwe bewoners naar de Westwijk trekken om de sociale balans te herstellen? Hoe kan het groen in de wijk meer biodiversiteit en meer betekenis krijgen? Hoe kunnen buitengebied en wijk meer aan elkaar hebben en hoe kunnen de harde grenzen tussen wijk en buitengebied worden verzacht? Hoe kan een prettige, gezonde en goed bereikbare woonomgeving met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden ontstaan?
Procedure
Niet-openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen met voorafgaande selectie
1e ronde: ontwerp, 2e ronde: n.v.t.
Doorlooptijd
9,5 maanden, uitschrijfdatum 9 december 2019, resultaat 24 september 2020
Deelnemers
Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper geregistreerd in het Nederlands Architectenregister dan wel een vergelijkbaar buitenlands register
Inzendingen
Voorselectie 36 aanmeldingen, 1e ronde 3 inzendingen, 2e ronde n.v.t.
Vergoedingen
€ 30.000 excl. btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten voor drie deelnemers
Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg
Winnend plan
Westwijk Rooted’, Gerwin de Vries (Flux landscape architecture), Oana Rades (Shift architecture urbanism), Rens de Boer (Bureau Stadsnatuur), Arjen Roelandse (Acacia Water) en Tom Bosschaer (except)
Andere plannen
‘Perspectief Westwijk’, Gijs Wolfs en Paul Kersten (wUrck architectuur stedenbouw landschap), Mercè de Miguel Capdevila (P2), Andy Kwaspen (Tauw), Ronald Goderie (Goderie Ecologisch Advies) en Woud Jansen (Alba Concepts)
‘Het groene vermogen van de Westwijk’, Pieter Veen en Feline Verbrugge (Circular Landscapes), Paul de Graaf, Max de Corte en Bastiaan Rooduijn (Coöperatie Ondergrond), Nina Ravestein (P.A.D. landscapes), Jurrian Arnold (Open Kaart).
Jury
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter)
Allard Nieuwstraten, procesmanager Waterweg Wonen
Job Posner, regiomanager Synchroon
Paul Joormann, Gemeente Vlaardingen
Nelleke van der Luit, Klankbordgroep West
Secretaris
Architectuur Lokaal, Cilly Jansen m.m.v. Bram Talman.
Participatie
Bij de ateliers, analyses en reflecties worden de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg
Overleg met de winnaar om te bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht, gericht op realisatie van het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders.
Bouwbudget
N.v.t.
Klachten
Geen

Laatste update 14 december 2022

Westwijk Rooted

Westwijk Rooted

Perspectief Westwijk

Het groene vermogen van de Westwijk

 

Reglement, bijlagen, inzendingen
https://panoramalokaal.nl/
Resultaat, juryrapport
https://arch-lokaal.nl/de-zeven-winnaars-van-panorama-lokaal/
Projectwebsite met alle informatie
https://panoramalokaal.nl/