2020 Panorama Lokaal / Vlaardingen-Westwijk, gemeente Vlaardingen

Opdrachtgever Gemeente Vlaardingen
Partners Waterweg Wonen, Synchroon, Klankbordgroep West. Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap van Delfland en Rijkswaterstaat zijn betrokken bij het opstellen van de opgave en bij de ontwerpateliers.
Opgave Het vinden van een toekomstbestendige sociale en fysieke balans in de Westwijk. Kan het toevoegen van woningen, deels uit andere marktsegmenten, in combinatie met het aantrekkelijk inpassen van noodzakelijke investeringen in het water- en energiesysteem nieuwe bewoners naar de Westwijk trekken om de sociale balans te herstellen? Hoe kan het groen in de wijk meer biodiversiteit en meer betekenis krijgen? Hoe kunnen buitengebied en wijk meer aan elkaar hebben en hoe kunnen de harde grenzen tussen wijk en buitengebied worden verzacht? Hoe kan een prettige, gezonde en goed bereikbare woonomgeving met een eigen identiteit en goede recreatiemogelijkheden ontstaan?
Doel Leveren van een bijdrage aan de Gebiedsvisie ; uitkomsten van de prijsvraag zo mogelijk in praktijk brengen.
Procedure Openbare prijsvraag op basis van portfolio cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)
Uitschrijfdatum 9 december 2019
Resultaat 7 februari 2020: voorselectie, 24 september 2020: afsluiting
Doorlooptijd 9,5 maanden
Deelnemers Multidisciplinaire teams, minimaal 1 ontwerper, geregistreerd in NL Architectenregister.
Inzendingen Voorselectie: 36 aanmeldingen, ontwerpfase: 3 teams
1e ronde (1) Gerwin de Vries (Flux landscape architecture), Oana Rades (Shift architecture urbanism), Rens de Boer (Bureau Stadsnatuur), Arjen Roelandse (Acacia Water) en Tom Bosschaer (except);
(2) Gijs Wolfs en Paul Kersten (wUrck architectuur stedenbouw landschap), Mercè de Miguel Capdevila (P2), Andy Kwaspen (Tauw), Ronald Goderie (Goderie Ecologisch Advies) en Woud Jansen (Alba Concepts);
(3) Pieter Veen en Feline Verbrugge (Circular Landscapes), Paul de Graaf, Max de Corte en Bastiaan Rooduijn (Coöperatie Ondergrond), Nina Ravestein (P.A.D. landscapes), Jurrian Arnold (Open Kaart).
2e ronde N.v.t.
Vergoedingen Elk van de 3 teams die deelnemen aan de ontwerpfase ontvangt vergoeding van € 10.000 excl. btw. Hiernaast ontvangt de winnaar een extra bedrag van € 10.000 excl. btw, bedoeld als stimulans voor het vervolg.
Winnaar Westwijk Rooted, Gerwin de Vries (Flux landscape architecture), Oana Rades (Shift architecture urbanism), Rens de Boer (Bureau Stadsnatuur), Arjen Roelandse (Acacia Water) en Tom Bosschaer (except);
Jury Berno Strootman, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving (voorzitter),
Allard Nieuwstraten, procesmanager Waterweg Wonen,
Job Posner, regiomanager Synchroon
Paul Joormann,, Gemeente Vlaardingen,
Nelleke van der Luit, Klankbordgroep West
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman. Project i.s.m. Rutger Oolbekkink, INBO
Participatie Bij de ateliers, analyses en reflecties worden de opbrengsten van de prijsvraag met een breed publiek gedeeld.
Vervolg Overleg met de winnaar om te bezien welke mogelijkheden er zijn voor een vervolgopdracht, gericht op realisatie van het idee in de betreffende wijk, in nauwe samenspraak met coalitiepartijen en overige stakeholders.
Bouwbudget N.v.t.
Klachten Geen
Documentatie Reglementen + bijlagen
Juryrapport

Westwijk Rooted, Gerwin de Vries (Flux landscape architecture), Oana Rades (Shift architecture urbanism), Rens de Boer (Bureau Stadsnatuur), Arjen Roelandse (Acacia Water) en Tom Bosschaer (except)