2021 The Voice of Urban Nature, Paviljoen Floriade 2022, gemeente Amsterdam en gemeente Almere

Opdrachtgever Gemeente Amsterdam, gemeente Almere
Partners Geen
Opgave Inrichtingsplan van de buitenruimte van de kavel 106 en voor een paviljoen dat gedurende de Floriade op de kavel wordt geplaatst, waarbij deze nauw met elkaar verbonden zijn. Het vernieuwend ontwerp moet ook gerealiseerd worden binnen de planning van de Floriade en het beschikbaar gestelde budget. Het paviljoen en de buitenruimte zijn integraal onderdeel van de gezamenlijke expositie van de gemeenten Almere en Amsterdam The Voice of Urban Nature. Het ontwerp geeft overtuigend invulling aan de ambities van de uitschrijvers waarbij ruimte is voor de eigen verhalen van Amsterdam en Almere. Er wordt rekening gehouden met het sideprogramma We make the City Green. Het paviljoen wordt na afloop van de Floriade in twee delen gesplitst met vervolgplaatsing in Amsterdam en Almere gedurende een periode van vijftien jaar. Via de bouw van het paviljoen wordt ook een bijdrage geleverd aan het duurzaam herstel van de regionale economie, waarbij te denken valt aan de selectie van aannemers en materialen.
Doel Komen tot de realisatie van een inrichtingsplan voor de gezamenlijke kavel voor de Floriade Expo 2022
Procedure Besloten prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016)
Uitschrijfdatum 4 februari 2021
Resultaat 2 september 2021
Doorlooptijd 7 maanden
Deelnemers Architecten
Inzendingen Overtreders W, Studio Marco Vermeulen, Northern Light
1e ronde Structuurontwerp STB2014, financiële raming
2e ronde n.v.t.
Vergoedingen € 24.000 ex btw totaal tbv. gelijke tegemoetkoming in de kosten
Winnaar Overtreders W
Jury Kristiaan Borret, bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (voorzitter),
Maike van Stiphout, DS Landschapsarchitecten,
Indira van ’t Klooster, directeur Arcam
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman
Vervolg Gemeente Almere heeft de intentie de opdracht tot realisering van het paviljoen (Design & Construct) te verstrekken aan de winnende deelnemer. Opgeleverd 2022 i.s.m.Herman Kossmann
Bouwbudget Onbekend
Klachten Geen
Documentatie Reglement en bijlagen
Juryrapport

Oogstlokaal / Harvest House, Overtreders W

Verlangen naar verbinding, Studio Marco Vermeulen

Het theehuis, NorthernLight

Winnend plan, opgeleverd 2022