2022 Ontwerpprijsvraag biobased en natuurinclusief bouwen Oirschot, gemeente Oirschot

Opdrachtgever Gemeente Oirschot
Partners Kalliste Woningbouwontwikkeling B.V. en Woonstichting ’thuis. Initiatief: College van Rijksadviseurs (CRa) i.h.k.v. programma Een nieuwe bouwcultuur, ondersteund door de ministeries van BZK, LNV, OCW, Rijksvastgoedbedrijf en Staatsbosbeheer.
Opgave Stedenbouwkundige en landschap­pelijke visie op hoofdlijnen voor De Kemmer-Eindhovense­dijk in combinatie met het inpassen en realistisch ontwer­pen van biobased en natuurinclusieve woningbouw voor een gezonde woonomgeving in een deelge­bied. Gevraagd wordt om voorstellen op drie schaalniveaus.
Doel Aanjagen gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk, kwaliteit in stedenbouw, landschap en architectuur, creëren duurzame woonomgeving, innoveren nieuwe natuurinclusieve en biobased woonvormen en woonomgevingen, bijdragen aan betaalbaar wonen, verbinden bouwopgave met het bodem- en watersysteem, omliggende landschap en doordenken keten van biobased bouwen.
Procedure Openbare prijsvraag cf. Kompas bij Prijsvragen (2016) met voorselectie
Uitschrijfdatum 29 oktober 2021
Resultaat 13 april 2022
Doorlooptijd 5,5 maanden
Deelnemers Teams bestaande uit: stedenbouwkundige + landschapsarchitect + architect
Inzendingen Voorselectie: 42 aanmeldingen, 1e ronde 5 inzendingen, 2e ronde 3 inzendingen:
(1) Nieuwe Oogst, Dirk van Peijpe (De Urbanisten BV), Daan Bruggink (ORGA architect BV) en Sander Rombout (Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten bv), i.s.m. Martin-Paul Neys (Level of Detail Architecten), Onno Dirker (Atelier Veldwerk), Johan Snel (AM), Annelies van der Nagel (Beyond Now), Woud Jansen (Alba Concepts) en Daan Groot (Natuurverdubbelaars),
(2) Oogst, bouw, leef, groei, Tom van Tuijn (Tom van Tuijn stedenbouw BV), Daphne van der Wal (Le Far West landschapsarchitecten) en Marlies Zuidam (FAAM architects BV), i.s.m. Raoul Vleugels (Werkstatt), Gijs Meijer, Ibo Selek en Mieke Gooren (Sweco), Robbert Snep (WUR), Philemonne Jaasma (Cocosmos) en Rik Adriaans (Bouwkunst architecten).
(3) DUBBEL OOGST, Peter Lubbers, Marian de Vries (Buro Lubbers landschapsarchitectuur en stedenbouw) en Remco Mulder (Mulderendevries architecten) i.s.m. Tomas Dirrix (diederendirrix architecten), Frans van Rooijen (Xyhlo Biofinish) en René van Druenen (Agroforestry).
1e ronde Visie
2e ronde Schetsontwerp, business case
Vergoedingen € 15.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten 5 teams eerste ronde,
€ 75.000 ex btw totaal t.b.v. gelijke tegemoetkoming in de kosten 3 teams tweede ronde
Winnaar pm Procedure loopt
Jury Francesco Veenstra, Rijksbouwmeester (voorzitter),
Harwil de Jonge, Heijmans Vastgoed,
Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke leefomgeving,
Pablo van der Lugt, AMS Institute – TU Delft,
Anne-Marie Rakhorst, Platform Duurzaamheid.nl,
Gerbert Smulders, LOS
Secretaris Architectuur Lokaal: Cilly Jansen, Bram Talman, Tom Prins
Participatie Tentoonstelling
Vervolg Intentie opdracht aan de winnaar om op basis van diens winnende ontwerp een Masterplan op te stellen voor de gebiedsontwikkeling De Kemmer-Eindhovensedijk. Daarnaast kan de winnaar uitgenodigd worden om het plan voor het deelgebied in overleg met de betrokken partners verder te ontwerpen ter voorbereiding van realisatie.
Bouwbudget Onbekend
Klachten Procedure loopt
Documentatie Reglement en bijlagenresultaat voorselectie

Plangebied gezien vanuit het Noorden, © Crista Castelijns Fotografie