3e EU Aanbestedingendag

2011 – ‘Appeltje, eitje’, zo karakteriseerde de VNG het opstellen van een aanbestedingsleidraad met de vernieuwde digitale versie van KOMPAS light Architectendiensten. Deze handleiding over beter aanbesteden van architectuuropdrachten werd onder grote publieke belangstelling door Architectuur Lokaal gepresenteerd op de 3e EU Aanbestedingendag, 25 november 2011.
Ook bleek er belangstelling voor een handige leidraad KOMPAS Design Build opdrachten, voor het aanbesteden van geïntegreerde opdrachten voor aannemers met een architect.

De resultaten van de 3e EU Aanbestedingendag zijn begin 2012 gepubliceerd in het magazine 3e EU Aanbestedingendag. Innovatief aanbesteden kan beter, een speciale uitgave van het tijdschrift Architectuur Lokaal, met een volledig verslag van inleidingen en debatten van de EU Aanbestedingendag.