5 Jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten

2010 – Met dit onderzoek hoopt Architectuur Lokaal bij te dragen aan verder inzicht in de aanbestedingsprocedures voor architectuuropdrachten, met de bedoeling om tot verdere verbeteringen te komen. Eisen en criteria in de aanbestedingsprocedures blijven een heet hangijzer. Het gaat zeker nog niet goed genoeg, maar we kunnen ook constateren dat er voorzichtig sprake is van verbeteringen.

Hoewel de uitkomsten in dit rapport voor een groot gedeelte overeenstemmen met onze eerder gepubliceerde deelrapporten, verschillen de uitkomsten op een aantal punten significant van reeds verschenen publicaties. We zijn ervan overtuigd, dat de acties van alle partijen die zijn betrokken, hieraan een bijdrage hebben geleverd. Dat blijft van belang, omdat het aanbesteden nog lang geen algemeen goed is. Ruim de helft van de Nederlandse gemeenten heeft nog nooit een Europese aanbesteding voor een architectuuropdracht gedaan, terwijl de ervaring in de overige gemeenten veelal beperkt is tot een enkele aanbestedingsprocedure.

In de publicatie 5 jaar Europees aanbesteden van architectuuropdrachten kunt u de ontwikkelingen volgen. Het onderzoek betreft alle nationale en Europese aanbestedingen voor architectendiensten plus alle aanbestedingen voor werken met een ontwerpcomponent. Het onderzoek strekt zich uit over vijf jaren: van 16 juli 2005 (inwerkingtreding BAO) tot 1 augustus 2010.