Architectenselectie als instrument voor gemeentelijk architectuurbeleid

1994 – Kort na de oprichting van Architectuur Lokaal kwam het gelijknamige platform op 29 april 1994 bijeen in Kasteeel Groeneveld, Baarn om zich te beraden op het thema architectenkeuze als mogelijk instrument voor (gemeentelijke) opdrachtgevers bij de ontwikkeling van architectuurbeleid. Hierbij werden ook vertegenwoordigers uitgenodigd van instellingen, betrokken bij het onderwerp.

De gesprekken over Architectenselectie als instrument voor gemeentelijk architectuurbeleid werden gevoerd onder leiding van vm. Rijksbouwmeester Tjeerd Dijkstra, Yap Hong Seng en Ypke Gietema (wethouder Groningen). Naast Architectuur Lokaal als organisator namen vertegenwoordigers deel van Archiprix, BNA, BNS, NVTL, NAi, NIROV, Federatie Welstand, Stichting Bureau Architectenregister, Stimuleringsfonds voor Architectuur, VNG en de ministeries van WVC en VROM.

Deze bijeenkomst lag ten grondslag aan het Convenant Ontwerpwedstrijden dat in 1997 zou worden gesloten voor de jaren 1997-2001, en waarbij het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden bij Architectuur Lokaal zou worden opgericht.

Oprichting Architectuur Lokaal 1993