Ontwerpwedstrijden - Onderzoek
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Onderzoek

8e Periodieke rapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

23 juni 2021 - Dit is de achtste jaarrapportage van de Commissie van Aanbestedingsexperts (hierna ook: CvAE). Deze jaarrapportage heeft betrekking op de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 2021.
Lees meer

Publiek-private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen

18 juli 2017, Deloitte - Gebiedsontwikkelingen kunnen met publiek-private samenwerking goedkoper, sneller en beter. Vooral partij-selectie en aanbestedingen kosten vaak onnodig veel tijd, geld en energie, die beter kan worden besteed aan snellere woningproductie en meer kwaliteit.
Lees meer

Architectural Competitions – as Institution and Process

17 november 2016, Kulturlandskapet - U kunt het boek hier bestellen, of een pdf in lage resolutie downloaden.
Lees meer

Inkoopvolume van de Nederlandse overheid in 2015

08 september 2016, Rijksoverheid - Het ministerie van Economische Zaken heeft onderzoek laten doen naar het totaalbedrag waarvoor in Nederland jaarlijks door de overheid wordt aanbesteed. Hieruit blijkt dat overheden en de zogenaamde speciale-sectorbedrijven in 2015 voor ongeveer EUR 73,3 miljard hebben ingekocht.
Lees meer

Innovatief en duurzaam aanbesteden in kaart gebracht

13 juli 2015, Stichting Innovatie & Arbeid - In welke mate ondersteunt de Vlaamse overheid innovatief en duurzaam aanbesteden en hoe doet ze dat? Biedt de Europese regelgeving hierbij opportuniteiten? Deze en andere onderzoeksvragen komen aan bod in het rapport Innovatief en duurzaam aanbesteden van de Stichting Innovatie & Arbeid. Verder gaat de aandacht in dit rapport naar een aantal buitenlandse voorbeelden en de positie van KMO’s.
Lees meer

Costs of public procurement in Belgian Architecture

19 mei 2015, G30 - In opdracht van de Belgische architectenvereniging G30 onderzocht Ecorys de kosten van het openbaar aanbesteden van architectuuropdrachten in België.
Lees meer

Integratie van onderhoud in een DBM-aanbieding

08 mei 2015, TU/e - Afstudeeronderzoek van Manon Feij (TU/e) naar het proces omtrent het opstellen van een Design, Build and Maintain aanbieding. Uit dit onderzoek is gebleken dat het aspect onderhoud vaak te laat bij het aanbiedingsproces betrokken wordt. Naar aanleiding van deze bevindingen is onderzoek uitgevoerd naar de integratie van onderhoud in het proces omtrent het opstellen van een DBM-aanbieding.
Lees meer

Rapport evaluatie implementatie social return rijksoverheid

28 oktober 2014, Rijksoverheid - Rapport over het evaluatieonderzoek over de toepassing van social return bij het inkoop- en aanbestedingsproces en in de opbrengsten in termen van re-integratie.
Lees meer

Some Award Methods are More Prone to Problems than Others

01 september 2014, Universiteit Twente - Onderzoek naar de relatie tussen gunningsmethodieken en -elementen van Nederlandse aanbestedingen en al dan niet problematische uitkomsten van de aanbestedingsprocedure.
Lees meer

Aanbesteden in Nederland: 1 jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet

10 juni 2014, PIANOo - Op basis van gegevens uit TenderNed schetst PIANOo een globaal beeld van 1 jaar aanbesteden met de Aanbestedingswet.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.