Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Arrest Hoge Raad zet de praktijk van grondverkoop door gemeenten op z’n kop

03 december 2021, NRC - Een juridisch geschil tussen twee supermarkten in het Gelderse Didam heeft voor een kleine revolutie gezorgd in de praktijk van grondverkoop door gemeenten. Door een arrest van de Hoge Raad mogen gemeenten voortaan niet langer ‘een-op-een’ grond en vastgoed aan projectontwikkelaars verkopen. Voortaan moet de gemeente in kaart brengen of er niet nog meer geïnteresseerde kopers zijn, en hen in staat stellen mee te bieden. Ook kunnen mogelijk met terugwerkende kracht schadevergoedingen worden geëist door benadeelde projectontwikkelaars.
Lees meer

Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2022-2023

12 november 2021, PIANOo - De Europese Unie heeft de drempelbedragen voor 2022 en 2023 bekend gemaakt. Er is sprake van een lichte verhoging van de bedragen. Dit geldt niet voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten. Deze zijn ongewijzigd. De bedragen gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Lees meer

Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022

22 oktober 2021, PIANOo - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd. De wijziging beperkt de buitensporige toepassing van rechtsverwerkingsclausules en bevordert een goede klachtafhandeling. Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de Gids proportionaliteit.
Lees meer

Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging

20 oktober 2021, Commissie van Aanbestedingsexperts - De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een architect. Twee klachtonderdelen verklaart de Commissie gegrond. De Commissie acht het disproportioneel dat het indienen van meer referenties beter scoort in de selectiefase en de nadere gunningscriteria zijn nog niet bekendgemaakt, terwijl de wet daartoe verplicht.
Lees meer

Kamerbrief Beter Aanbesteden en monitor aanbestedingen

27 mei 2021, PIANOo - Op 25 mei 2021 informeerde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over het programma Beter Aanbesteden, het Onderzoek inkoopvolume Nederlandse overheid en de Monitoringsrapportage Europese Commissie. Nederlandse overheden kochten in 2019 voor 86,6 miljard euro aan leveringen, diensten en werken in. Dit inkoopvolume en het verbeterpotentieel bij aanbesteden door overheden onderstrepen het belang van het programma Beter Aanbesteden.
Lees meer

Tendervergoedingen nog altijd ondermaats

19 mei 2021, BNA - In oktober 2018 presenteerde staatssecretaris Mona Keijzer de Handreiking Tenderkostenvergoeding aan de Tweede Kamer, waarin verwezen wordt naar de BNA Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze handreiking moet faire tendervergoedingen bevorderen. Grofweg de helft van de bureaus (52%) ontvangt vaker een inschrijfvergoeding dan voorheen, al zijn die meestal onredelijk laag. Zo’n 44% van de bureaus ziet geen verbetering. Veel aanbesteders hebben onvoldoende besef van de inschrijfkosten die architecten maken. Dat blijkt uit het BNA Verdiepingsonderzoek voorjaar 2021.
Lees meer

Wijziging bij publicatie op TED en TenderNed gaat definitief in op 12 mei 2021

10 mei 2021, PIANOo - Vanaf woensdagavond 12 mei 2021 om 18:00 uur verschijnen aankondigingen niet meer direct op TenderNed, maar maximaal 48 uur na verzending aan TED. Aanbestedende diensten wordt het dringende advies gegeven om hun planning op de nieuwe situatie aan te passen.
Lees meer

Architecten vogelvrij bij nationale prijsvraag

07 april 2021, BNA - De BNA heeft een klacht ingediend over een disproportionele nationale prijsvraag van een gemeente. De Commissie van Aanbestedingsexperts heeft geoordeeld dat zij zo’n klacht niet in behandeling kan nemen. De Aanbestedingswet is niet van toepassing op nationale prijsvragen. Blijkbaar zijn architecten vogelvrij bij dit soort selecties. Een zorgelijke ontwikkeling die de rechtsbescherming van ontwerpers uitholt. De BNA roept de politiek op om de rechtsbescherming bij prijsvragen te verbeteren.
Lees meer

Mededeling van de Europese Commissie over het tegengaan van collusie bij aanbestedingen

29 maart 2021, Europa decentraal - Collusie, ook bekend als kartelvorming – door ondernemingen die deelnemen aan aanbestedingen – blijft vaak onopgemerkt en kan de aanbestedende (decentrale) overheid veel geld kosten. Dat constateert de Europese Commissie in een recent gepubliceerde mededeling. Met de mededeling wil de Commissie samenwerking tussen aanbestedende diensten en mededingingsautoriteiten bevorderen en aanbestedende diensten helpen hun capaciteit om collusie tegen te gaan te verbeteren. Ook bevat de mededeling nieuwe richtsnoeren over de wijze waarop (decentrale) overheden de facultatieve uitsluitingsgrond inzake collusie, zoals geformuleerd in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen, kunnen toepassen.
Lees meer

Grenzen verleggen: Competition Culture in Europe 2017-2020

22 januari 2021 - De publicatie Competition Culture in Europe 2017-2020, die vandaag is uitgebracht, compileert de activiteiten en onderzoeks- en onderwijsprojecten op het gebied van prijsvragen in Europa. Hiermee wordt het vierjarig programma Competition Culture in Europe, geïnitieerd door Architectuur Lokaal, afgesloten. Twintig Europese landen waren betrokken bij de implementatie van het programma; in zes daarvan werden onderzoeksprogramma’s met studenten opgezet. Al lezende realiseerde prof. dr. mr. Evelien Bruggeman, secretaris-generaal van de European Society of Construction Law en directeur van het Instituut voor Bouwrecht (IBR) zich, hoeveel er in de afgelopen vier jaar is bereikt. "We kunnen ons alleen maar voorstellen wat de impact hiervan in de komende jaren en decennia zal zijn", schreef ze in haar voorwoord.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.