Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Nieuws

Marktconsultatie wint jaarlijks aan populariteit

15 juli 2022, TenderNed - Op 1 juli 2016 wijzigde de Aanbestedingswet 2012. Wat hebben de belangrijkste wijzigingen opgeleverd? TenderNed blikt terug op de afgelopen 5 jaar. In deze eerste editie neemt TenderNed de marktconsultatie onder de loep aan de hand van TenderNed-data.
Lees meer

9e Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts

09 juni 2022, Commissie van Aanbestedingsexperts - De 9e jaarrapportage heeft betrekking op een periode van 10 maanden, te weten de periode van 1 maart 2021 tot en met 31 december 2021. De Commissie zal het verslag van haar werkzaamheden voortaan namelijk per kalenderjaar uitbrengen. Ook heeft de Commissie gekozen voor een andere presentatie van haar rapportage.
Lees meer

Politiek akkoord over wederkerigheid bij toegang tot markten van derde landen bij aanbestedingen

16 maart 2022, Expertisecentrum Europees Recht - De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad hebben een akkoord bereikt waarmee de EU meer invloed krijgt om betere toegang te doen verkrijgen tot markten voor overheidsopdrachten buiten de Europese Unie. Hiermee krijgen EU-bedrijven meer kansen op toegang tot markten in derde landen. Het akkoord gaat over het zogeheten Internationaal Aanbestedingsinstrument (IPI).
Lees meer

Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden

17 februari 2022, PIANOo - Op termijn worden aanbestedende diensten verplicht een klachtenregeling te hebben met onafhankelijk klachtenloket voor aanbestedingen. PIANOo adviseert aanbestedende diensten zich hier tijdig op voor te bereiden. De Handreiking Klachtafhandeling bij aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) biedt handvatten voor het opzetten of verbeteren van een klachtenregeling.
Lees meer

Adviezen CvAE: niet bindend, maar ook niet vrijblijvend

10 februari 2022, PIANOo - Helpt het als een inschrijver met een voor haar gunstig advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) op zak naar de voorzieningenrechter stapt? Adviezen van de commissie zijn voor de rechter niet bindend, maar rechters kijken wel steeds serieuzer naar de adviezen van de CvAE.
Lees meer

Per 1 januari 2022 is de Gids proportionaliteit gewijzigd

01 januari 2022, PIANOo - Per 1 januari 2022 is de Gids proportionaliteit gewijzigd. Bij aanbesteden moet u het beginsel van proportionaliteit in acht nemen. De Gids proportionaliteit geeft hier invulling aan. De wijzigingen hebben betrekking op rechtsverwerkingsclausules.
Lees meer

Arrest Hoge Raad zet de praktijk van grondverkoop door gemeenten op z’n kop

03 december 2021, NRC - Een juridisch geschil tussen twee supermarkten in het Gelderse Didam heeft voor een kleine revolutie gezorgd in de praktijk van grondverkoop door gemeenten. Door een arrest van de Hoge Raad mogen gemeenten voortaan niet langer ‘een-op-een’ grond en vastgoed aan projectontwikkelaars verkopen. Voortaan moet de gemeente in kaart brengen of er niet nog meer geïnteresseerde kopers zijn, en hen in staat stellen mee te bieden. Ook kunnen mogelijk met terugwerkende kracht schadevergoedingen worden geëist door benadeelde projectontwikkelaars.
Lees meer

Nieuwe drempelbedragen Europees aanbesteden 2022-2023

12 november 2021, PIANOo - De Europese Unie heeft de drempelbedragen voor 2022 en 2023 bekend gemaakt. Er is sprake van een lichte verhoging van de bedragen. Dit geldt niet voor overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten. Deze zijn ongewijzigd. De bedragen gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
Lees meer

Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022

22 oktober 2021, PIANOo - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd. De wijziging beperkt de buitensporige toepassing van rechtsverwerkingsclausules en bevordert een goede klachtafhandeling. Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de Gids proportionaliteit.
Lees meer

Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging

20 oktober 2021, Commissie van Aanbestedingsexperts - De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een architect. Twee klachtonderdelen verklaart de Commissie gegrond. De Commissie acht het disproportioneel dat het indienen van meer referenties beter scoort in de selectiefase en de nadere gunningscriteria zijn nog niet bekendgemaakt, terwijl de wet daartoe verplicht.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.