Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Verplicht elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017

18 november 2015, PIANOo - In het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Aanbestedingswet worden aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht om per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen volledig digitaal aan te besteden. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Lees meer

Geconsolideerde versie wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012

11 november 2015, PIANOo - PIANOo heeft alle wijzigingen in het voorstel wijziging Aanbestedingswet 2012 verwerkt in de huidige Aanbestedingswet 2012. Het document is informatief en heeft geen officiële status.
Lees meer

Uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van standaardformulieren overheidsopdrachten gepubliceerd

11 november 2015, Europese Commissie - De Europese Commissie heeft, naar aanleiding van de wijziging van richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, de standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten aangepast.
Lees meer

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

29 oktober 2015, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) heeft een voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze wijzigingen wordt voldaan aan de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.
Lees meer

Gevestigde architectenbureaus blijven achter bij aanbestedingen

28 oktober 2015, Cobouw - Gevestigde architectenbureaus leggen het steeds vaker af tegen nieuwkomers. Willen bureaus openbare Europese aanbestedingen winnen, dan moeten ze slimmer samenwerken en investeren in innovatie en zich richten op nieuwe contractvormen en minder prestigieuze, maar wel relevante opgaven, zoals scholenbouw.
Lees meer

Kamerbrief evaluatie Aanbestedingswet 2012

23 oktober 2015, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de vragen naar aanleiding van de evaluatie Aanbestedingswet 2012
Lees meer

Vacature: projectleider Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden

05 oktober 2015 - Architectuur Lokaal is op zoek naar een projectleider Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden voor 32 uur per week. Onze nieuwe projectleider draagt actief bij aan professionalisering van het opdrachtgeverschap in Nederland door het helder vertalen van wet- en regelgeving naar relevante thema’s voor opdrachtgevers en architecten. Maar ook andersom: hoe moeten problemen bij architectenselecties worden opgelost?
Lees meer

Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020

11 september 2015, Rijksoverheid - Dit Plan van aanpak gaat ver maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/ prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Binnen deze drie elementen is er aandacht voor specifieke thema’s als circulair inkopen, biobased inkopen, de internationale sociale voorwaarden en innovatiegericht inkopen.
Lees meer

Aanbesteden: de discussie zwelt aan

02 september 2015 - Aanbesteden in de bouwwereld blijft een heikel punt. De artikelen van Rudy Uytenhaak in De Architect en De Volkskrant leidden tot een serie vragen van Tweede Kamerlid Eric Smaling aan de ministers Kamp en Blok van EZ en BZK. Kamp antwoordde vorige week. Samengevat stelde hij dat de aanbestedingsregels adequaat zijn. Bij problemen kunnen opdrachtnemers naar de Commissie van Aanbestedingsexperts of de rechter stappen. In een interview voor De Architect reageert Cilly Jansen van Architectuur Lokaal op de antwoorden van de minister.
Lees meer

Innovatiegericht inkopen - richtlijnen voor overheidsinstellingen

13 augustus 2015, Public Procurement of Innovation platform - Het Public Procurement of Innovation platform heeft 11 augustus de Nederlandse vertaling van de Public Procurement of Innovation Guide gepubliceerd. Het document bevat tips, advies, achtergrondinformatie, uitleg over procedures, definities en enkele cases met betrekking tot innovatiegericht inkopen.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.