Ontwerpwedstrijden - Nieuws

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

EU Consultatie Rechtsbeschermingsrichtlijn

07 mei 2015, Europese Commissie - De Europese Commissie houdt een openbare consultatie voor evaluatie van de rechtbeschermingsrichtlijnen 89/665/EEC (klassieke overheid) en 92/13/EEC (nutssectoren). U kunt tot uiterlijk 20 juli 2015 reageren.
Lees meer

Eerste hulp bij juridische vragen over BIM-protocol en de DNR

04 mei 2015, BNA - Sinds enige jaren is het drie dimensionale Bouw Informatie Model (BIM) sterk in opkomst in de bouwwereld en de architectenbranche. Het werken met BIM zorgt voor een nieuwe manier van werken. Ook verandert het delen van data. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de contractuele verplichtingen naar de opdrachtgever toe. Daarnaast speelt de verschillende onderlinge relaties tussen adviseurs en andere projectpartners een rol. Dit vraagt dan ook om waakzaamheid op het juridische vlak. De vraag rijst vervolgens hoe hier het beste mee om te gaan is.
Lees meer

Handleiding combinatieovereenkomsten

04 mei 2015, Rijksoverheid - Combinatieovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen twee of meer ondernemingen om gezamenlijk in te schrijven op een aanbesteding en vervolgens gezamenlijk uitvoering te geven aan de desbetreffende opdracht. In bepaalde omstandigheden kan een combinatieovereenkomst op gespannen voet staan met het kartelverbod (artikel 6 van de Mededingingswet), omdat de overeenkomst de concurrentie kan beperken.
Lees meer

Aanbevelingen herziening aanbestedingswet

30 april 2015 - Architectuur Lokaal heeft gereageerd op de internetconsultatie voor de herziening van de Aanbestedingswet vanwege de nieuwe Europese richtlijnen. De nieuwe wet bevat veelbelovende aanpassingen. Het wordt eindelijk expliciet toegestaan om de starre wettelijke referentietermijnen te verruimen. Ook is er meer aandacht voor contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, innovatie en duurzaamheid. De proportionaliteit van aanbestedingen blijft echter een zorgenkindje. Daarom pleit Architectuur Lokaal voor uitbreiding van de Gids Proportionaliteit om de praktijk in goede banen te leiden.
Lees meer

Architectenbranche: na vrije val, gestage klim

23 april 2015, BNA - Het werk van architectenbureaus neemt voor het eerst sinds 2008 structureel toe. Dit betekent een einde aan jarenlange neergaande trend. Uit de BNA conjunctuurmeting voorjaar 2015 blijkt een verbetering van de werkvoorraad van gemiddeld 3,5 naar 4,3 maanden. ‘De branche klimt uit het dal. Daar zijn we blij mee. Een echte blos op de wangen ontbreekt nog. Bureaus verdienen nog te weinig om te kunnen investeren. Dit belemmert innovatie en daarmee het ondernemersklimaat van de branche,’ aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Transformatie, hergebruik en verduurzaming van bestaande bouw zijn naast woningen groeimarkten.
Lees meer

thefulcrum.eu to improve & make more transparent public procurement for architecture

16 maart 2015, TheFulcrum.eu - thefulcrum.eu is an international platform that aims for better & transparent public procurement for architecture via an e-procurement system, based on the ‘Steunpunt system’ as a uniform European ‘golden standard’. The platform is a joint Dutch/British initiative which was first presented November 2014 in Amsterdam. The website TheFulcrum.eu was launched February 2015 in London. The founding organisations are Architectuur Lokaal for The Netherlands and Project Compass CIC for the United Kingdom. Other national organisations can join the TheFulcrum.eu.
Lees meer

New NL<>UK portal opens European market for architecture

25 februari 2015 - Today the new online European portal The Fulcrum has been launched in The Royal Festival Hall in London. This portal sets out to raise the transparency of public procurement of architectural design services at the European level. The Fulcrum is the result of a joint initiative of the independent foundations Architectuur Lokaal (NL) and Project Compass CIC (UK).
Lees meer

Circulaire Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de Europese drempelwaarde

17 december 2014, Rijksoverheid - In de Aanbestedingswet 2012 wordt een aantal procedures onderscheiden volgens welke aanbestedende diensten hun opdrachten in de markt kunnen zetten. Voor de opdrachten met een waarde onder de Europese drempels zijn dat de meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14) en de nationale aanbesteding (art. 1.11).
Lees meer

Nieuw kompas moet wildgroei ontwikkelcompetities beteugelen

26 november 2014 - De hedendaagse praktijk van projectontwikkeling wordt geconfronteerd met een ware wildgroei van kleinschalige ontwikkelcompetities. Kostbare en ingewikkelde aanbestedingsprocedures, terwijl de Aanbestedingswet niet van toepassing is, achterhaalde grondprijzen en buitensporige voorwaarden zijn aan de orde van de dag. Daarom ontwikkelde Architectuur Lokaal het KOMPAS light Ontwikkelcompetities, dat vrijdag 28 november tijdens de landelijke manifestatie Hitte in de delta gepresenteerd wordt.
Lees meer

Britse architecten storten zich op Nederlandse markt

26 november 2014, Cobouw - Het ontsluiten van de eigen markt voor concurrenten van buiten. Het klinkt niet als iets dat marktpartijen vrijwillig zouden doen. Toch is dat precies wat de Britse en Nederlandse architecten van plan zijn. Naar verwachting volgen aannemers, constructeurs en installateurs op de voet.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.