Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Innovatiegericht inkopen - richtlijnen voor overheidsinstellingen

13 augustus 2015, Public Procurement of Innovation platform - Het Public Procurement of Innovation platform heeft 11 augustus de Nederlandse vertaling van de Public Procurement of Innovation Guide gepubliceerd. Het document bevat tips, advies, achtergrondinformatie, uitleg over procedures, definities en enkele cases met betrekking tot innovatiegericht inkopen.
Lees meer

Circulaire Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de Europese drempelwaarde

03 augustus 2015, Rijksoverheid - In de Aanbestedingswet 2012 wordt een aantal procedures onderscheiden volgens welke aanbestedende diensten hun opdrachten in de markt kunnen zetten. Voor de opdrachten met een waarde onder de Europese drempels zijn dat de meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14) en de nationale aanbesteding (art. 1.11). Naast de expliciet in de Aanbestedingswet 2012 benoemde procedures, zij in dit verband ook nog gewezen op de mogelijkheid opdrachten enkelvoudig onderhands (één-op-één) aan een leverancier te gunnen. Deze circulaire bepaalt op basis van de waarde van de opdracht, welke procedure in een concreet geval de aangewezen procedure is.
Lees meer

Kamervragen over beter aanbesteden & architectuurprijsvragen als alternatief

24 juli 2015, Tweede Kamer en de volkskrant - Gisteren stelde SP Kamerlid Eric Smaling vragen aan de ministers van BZK en EZ over de problematiek van het aanbesteden van architectuuropdrachten. Aanleiding hiertoe was de uitkomst van de enquête die Rudy Uytenhaak onder architecten heeft gehouden over de toepassing van de Europese regels bij aanbestedingen.
Lees meer

Rudy Uytenhaak: 'Architecten worden vernederd'

17 juli 2015, de Volkskrant - Het baart Rudy Uytenhaak, architect, grote zorgen, de machtsongelijkheid tussen ontwerpers en opdrachtgevers. 'Vooraf: architectuur is mijn lust en mijn leven, alsjeblieft, zie me niet als gefrustreerd konijn, want dat ben ik niet.
Lees meer

Uitkomsten evaluatie Commissie van Aanbestedingsexperts

13 juli 2015, Rijksoverheid - In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is, twee jaar na oprichting, het functioneren van de Commissie van Aanbestedingsexperts geëvalueerd. De hoofdconclusies van het rapport kunt u hieronder lezen.
Lees meer

Lagere lasten dankzij betere aanbesteding

08 juli 2015, Rijksoverheid - De toepassing van de Aanbestedingswet heeft geleid tot een verlaging van de lastendruk voor ondernemers en overheden met 184 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit de evaluatie van de wet die minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Ondernemers zagen de lasten dalen met 157 miljoen euro per jaar, overheden met 27 miljoen euro per jaar.
Lees meer

Aanbestedingen funest voor architecten

02 juli 2015, De Architect - Architecten worden bij aanbestedingen dikwijls uitgeknepen, signaleert brancheorganisatie BNA. “Als dit zo doorgaat, is er voor de architect geen verdienmodel meer en voor de opdrachtgever geen aanbod”, zegt scheidend voorzitter Willem Hein Schenk.
Lees meer

Uitsluiting en uitbuiting in architectenselecties

18 mei 2015, Tijdschrift voor Bouwrecht - Buitensporige referentie-eisen in architectenselecties staan garant voor verhitte discussies. In het Tijdschrift voor Bouwrecht stelt het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden deze praktijk aan de kaak. Rigide referentie-eisen sluiten niet alleen veel bureaus bij voorbaat uit, maar dwingen architecten ook hun diensten tegen bodemprijzen aan te bieden. Wie vandaag zijn referenties niet veilig stelt, dingt morgen niet mee. Architecten moeten voor hun rechten opkomen, willen zij het tij keren.
Lees meer

Verslag Expertmeeting Instituut voor Bouwrecht: Consultatie Aanbestedingswet

11 mei 2015, Instituut voor Bouwrecht (IBR) - Het Instituut voor Bouwrecht organiseerde op 24 april 2015 onder leiding van prof. mr. J.M. Hebly een expertmeeting in Amsterdam (ten kantore van Nauta Dutilh N.V.) met als doel een reactie te geven op de oproep van het Ministerie van Economische Zaken inzake de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse Aanbestedingswet d.d. 3 april 2015. De reactie betreft het voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 van 2 april 2015.
Lees meer

EU Consultatie Rechtsbeschermingsrichtlijn

07 mei 2015, Europese Commissie - De Europese Commissie houdt een openbare consultatie voor evaluatie van de rechtbeschermingsrichtlijnen 89/665/EEC (klassieke overheid) en 92/13/EEC (nutssectoren). U kunt tot uiterlijk 20 juli 2015 reageren.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.