Ontwerpwedstrijden - Nieuws

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Aanbestedingen funest voor architecten

02 juli 2015, De Architect - Architecten worden bij aanbestedingen dikwijls uitgeknepen, signaleert brancheorganisatie BNA. “Als dit zo doorgaat, is er voor de architect geen verdienmodel meer en voor de opdrachtgever geen aanbod”, zegt scheidend voorzitter Willem Hein Schenk.
Lees meer

Uitsluiting en uitbuiting in architectenselecties

18 mei 2015, Tijdschrift voor Bouwrecht - Buitensporige referentie-eisen in architectenselecties staan garant voor verhitte discussies. In het Tijdschrift voor Bouwrecht stelt het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden deze praktijk aan de kaak. Rigide referentie-eisen sluiten niet alleen veel bureaus bij voorbaat uit, maar dwingen architecten ook hun diensten tegen bodemprijzen aan te bieden. Wie vandaag zijn referenties niet veilig stelt, dingt morgen niet mee. Architecten moeten voor hun rechten opkomen, willen zij het tij keren.
Lees meer

Verslag Expertmeeting Instituut voor Bouwrecht: Consultatie Aanbestedingswet

11 mei 2015, Instituut voor Bouwrecht (IBR) - Het Instituut voor Bouwrecht organiseerde op 24 april 2015 onder leiding van prof. mr. J.M. Hebly een expertmeeting in Amsterdam (ten kantore van Nauta Dutilh N.V.) met als doel een reactie te geven op de oproep van het Ministerie van Economische Zaken inzake de implementatie van de aanbestedingsrichtlijnen in de Nederlandse Aanbestedingswet d.d. 3 april 2015. De reactie betreft het voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 van 2 april 2015.
Lees meer

EU Consultatie Rechtsbeschermingsrichtlijn

07 mei 2015, Europese Commissie - De Europese Commissie houdt een openbare consultatie voor evaluatie van de rechtbeschermingsrichtlijnen 89/665/EEC (klassieke overheid) en 92/13/EEC (nutssectoren). U kunt tot uiterlijk 20 juli 2015 reageren.
Lees meer

EU Consultatie Eerbiedigen Intellectueel Eigendom in aanbestedingsprocedures

07 mei 2015, Europese Commissie - De Europese Commissie houdt een openbare consultatie om meer inzicht te krijgen in eerbiediging van intellectuele eigendomsrechten en handelsgeheimen in aanbestedingsprocedures. U kunt tot uiterlijk 7 juli 2015 reageren.
Lees meer

Eerste hulp bij juridische vragen over BIM-protocol en de DNR

04 mei 2015, BNA - Sinds enige jaren is het drie dimensionale Bouw Informatie Model (BIM) sterk in opkomst in de bouwwereld en de architectenbranche. Het werken met BIM zorgt voor een nieuwe manier van werken. Ook verandert het delen van data. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de contractuele verplichtingen naar de opdrachtgever toe. Daarnaast speelt de verschillende onderlinge relaties tussen adviseurs en andere projectpartners een rol. Dit vraagt dan ook om waakzaamheid op het juridische vlak. De vraag rijst vervolgens hoe hier het beste mee om te gaan is.
Lees meer

Handleiding combinatieovereenkomsten

04 mei 2015, Rijksoverheid - Combinatieovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen twee of meer ondernemingen om gezamenlijk in te schrijven op een aanbesteding en vervolgens gezamenlijk uitvoering te geven aan de desbetreffende opdracht. In bepaalde omstandigheden kan een combinatieovereenkomst op gespannen voet staan met het kartelverbod (artikel 6 van de Mededingingswet), omdat de overeenkomst de concurrentie kan beperken.
Lees meer

Aanbevelingen herziening aanbestedingswet

30 april 2015 - Architectuur Lokaal heeft gereageerd op de internetconsultatie voor de herziening van de Aanbestedingswet vanwege de nieuwe Europese richtlijnen. De nieuwe wet bevat veelbelovende aanpassingen. Het wordt eindelijk expliciet toegestaan om de starre wettelijke referentietermijnen te verruimen. Ook is er meer aandacht voor contact tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, innovatie en duurzaamheid. De proportionaliteit van aanbestedingen blijft echter een zorgenkindje. Daarom pleit Architectuur Lokaal voor uitbreiding van de Gids Proportionaliteit om de praktijk in goede banen te leiden.
Lees meer

Architectenbranche: na vrije val, gestage klim

23 april 2015, BNA - Het werk van architectenbureaus neemt voor het eerst sinds 2008 structureel toe. Dit betekent een einde aan jarenlange neergaande trend. Uit de BNA conjunctuurmeting voorjaar 2015 blijkt een verbetering van de werkvoorraad van gemiddeld 3,5 naar 4,3 maanden. ‘De branche klimt uit het dal. Daar zijn we blij mee. Een echte blos op de wangen ontbreekt nog. Bureaus verdienen nog te weinig om te kunnen investeren. Dit belemmert innovatie en daarmee het ondernemersklimaat van de branche,’ aldus BNA-directeur Fred Schoorl. Transformatie, hergebruik en verduurzaming van bestaande bouw zijn naast woningen groeimarkten.
Lees meer

thefulcrum.eu to improve & make more transparent public procurement for architecture

16 maart 2015, TheFulcrum.eu - thefulcrum.eu is an international platform that aims for better & transparent public procurement for architecture via an e-procurement system, based on the ‘Steunpunt system’ as a uniform European ‘golden standard’. The platform is a joint Dutch/British initiative which was first presented November 2014 in Amsterdam. The website TheFulcrum.eu was launched February 2015 in London. The founding organisations are Architectuur Lokaal for The Netherlands and Project Compass CIC for the United Kingdom. Other national organisations can join the TheFulcrum.eu.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.