Ontwerpwedstrijden - Nieuws

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Aanbestedingssystematiek Steunpunt Architectuuropdrachten voorbeeld voor UK

01 november 2013 - In nauwe samenwerking met Architectuur Lokaal implementeert Project Compass de systematiek van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden voor beter aanbesteden van architectuur in het Verenigd Koninkrijk. Onder de kop ‘Will Compass lead the way to work?’ ontdekt BDOnline vandaag ‘how a website from Holland could change the face of procurement in the UK.‘
Lees meer

Grotere keuzevrijheid in Europese aanbestedingsprocedures

24 oktober 2013, NEVI - De strakke regels die gelden voor aanbestedingen worden aanzienlijk versoepeld met de meest recente voorstellen voor een nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn, waarbij bijvoorbeeld straks ook een op mededinging gebaseerde onderhandelingsprocedure kan worden ingezet indien er geen standaardoplossingen beschikbaar zijn in de markt.
Lees meer

Digitale handleiding voor ontwikkelingscompetities op komst

15 oktober 2013 - Om ontwikkelingscompetities beter te laten verlopen komt er een digitale leidraad. Deze handleiding wordt onder coördinatie van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal tot stand gebracht en in het voorjaar van 2014 gepubliceerd. Met het ‘Kompas bij Ontwikkelingscompetities’ worden de acties voor Beter Aanbesteden in het kader van de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) verbreed van architectendiensten naar geïntegreerde opdrachten.
Lees meer

Tekst nieuwe Europese richtlijnen aanbesteden

13 augustus 2013 - De voorstellen voor de drie nieuwe aanbestedingsrichtlijnen zijn goedgekeurd door het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper). De stemming in het Europees Parlement over de nieuwe richtlijnen zal in het najaar plaatsvinden.
Lees meer

Richtsnoeren Leveringen en Diensten gepubliceerd

13 mei 2013, Rijksoverheid - In de memorie van toelichting bij de Aanbestedingswet 2012 is aangekondigd dat het ministerie van Economische Zaken het initiatief neemt om in samenwerking met PIANOo, aanbestedende diensten en ondernemers te komen tot richtsnoeren voor leveringen en diensten, die als doel hebben om uniformering en verbeterde naleving te bereiken. Op verzoek van de minister is een schrijfgroep met vertegenwoordigers van aanbestedende diensten en ondernemers, onder leiding van een onafhankelijke voorzitter ingesteld. Deze schrijfgroep heeft op 28 maart 2013 het definitieve advies inzake Richtsnoeren Leveringen en Diensten aan het ministerie van Economische Zaken aangeboden.
Lees meer

Golden Book of e-Procurement Good Practices

09 april 2013, Europese Commissie - Er zijn op dit moment zo'n 300 elektronische aanbestedingssystemen in Europa. Sommige hiervan excelleren op het gebied van functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. Andere systemen zijn moeilijk toegankelijk voor buitenlandse gebruikers. De snelle toename van verschillende gebruikersomgeving belemmert ook de toegankelijkheid net als het gebruik van verschillende platformen. In de studie Golden Book of e-procurement practices worden best practices en mogelijke valkuilen besproken.
Lees meer

Handleiding KOMPAS light Architectendiensten: volledig synchroon met nieuwe aanbestedingswet

05 april 2013 - KOMPAS light Architectendiensten is vanaf heden volledig afgestemd op de op 1 april in werking getreden Aanbestedingswet. Zowel de handleiding als de bijbehorende toelichting en aanbevelingen van de digitale handleiding voor het opstellen van een aanbestedingsprocedure voor architectendiensten zijn daarmee volledig geactualiseerd.
Lees meer

Het Grote Aanbestedingswet Congres

19 maart 2013, IBR - 14 maart vond het Grote Aanbestedingswet Congres, georganiseerd door het Instituut voor Bouwrecht, plaats. De presentaties, inclusief de bijdrage van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden en Architectuuropdrachten zijn nu te downloaden.
Lees meer

Aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking

12 februari 2013, PIANOo - Bij Koninklijk Besluit van 11 februari jl. is bepaald dat de Aanbestedingswet per 1 april 2013 in werking treedt. Omdat ondernemers gebaat zijn bij spoedige inwerkingtreding wordt afgeweken van het beleid van Vaste Verandermomenten waarbij wetten alleen per 1 januari of 1 juli in werking treden.
Lees meer

SESAM online: Maximale markttransparantie bij architectuuropdrachten

31 januari 2013 - Vanaf vandaag is het innovatieve digitale systeem SESAM online beschikbaar via de website van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden. SESAM is ontwikkeld door Architectuur Lokaal i.s.m. Fresh Data. Het systeem biedt een voor Nederland unieke mate van transparantie in het verloop van aanbestedingen en prijsvragen die betrekking hebben op architectuuropdrachten.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.