Ontwerpwedstrijden - Nieuws

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Metrokaart nieuwe Aanbestedingswet

18 december 2012, PIANOo - PIANOo heeft de metrokaart met veelgestelde vragen over de nieuwe Aanbestedingswet gepubliceerd. De komende tijd zal de metrokaart worden uitgebreid met nieuwe items.
Lees meer

Inwerkingtreding Aanbestedingswet 1 april 2013

07 december 2012, PIANOo - De aanbestedingswet zal naar alle waarschijnlijkheid op 1 april 2013 in werking treden. De Raad van State heeft nog geen advies uitgebracht over de aanbestedingswet. Gezien de te nemen stappen wordt ernaar gestreefd om de aanbestedingswet op 1 april 2013 in werking te laten treden.
Lees meer

Het Nieuwe Opdrachtgeven: 4e EU Aanbestedingendag & De Olifantenkooi

22 november 2012 - Ideeënontwikkeling en directe aansluiting daarvan op de praktijk van het opdrachtgeven. Daar gaat het om bij de landelijke bijeenkomst Het Nieuwe Opdrachtgeven. De 4e EU Aanbestedingendag biedt nieuwe acties voor het uitschrijven van prijsvragen; bij De Olifantenkooi worden de scenario’s en financieringsmodellen van jonge ontwerpers en ontwikkelaars die in het afgelopen jaar zijn ontwikkeld, openbaar besproken.
Lees meer

Manifest Beter Aanbesteden

22 november 2012 - Tijdens de 4e EU Aanbestedingendag is het Manifest Beter Aanbesteden gepresenteerd. De twintig aanwijzingen in het manifest dragen bij aan effectiever en efficiënter aanbesteden met een beter resultaat voor de opdrachtgever. Het manifest werd ondertekend door de BNA, VNConstructeurs, NLPB en Architectuur Lokaal.
Lees meer

Succesvolle actie donaties Architectuur Lokaal

23 oktober 2012 - Per 1 oktober 2012 heeft Architectuur Lokaal ruim € 12.000 aan donaties ontvangen. Dit bedrag ligt nu al 50% hoger dan in het hele jaar 2011.
Lees meer

Volledige markttransparantie aanbestedingen en prijsvragen architectuur in Nederland

01 oktober 2012 - Op 22 november 2012 presenteert het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal het innovatieve digitale systeem SESAM.
Lees meer

Consultaties e-Factureren, Klachtenregeling Aanbesteden en Richtsnoeren Leveringen en Diensten

01 oktober 2012, Rijksoverheid - De EU overweegt e-Factureren verplicht te stellen voor openbare aanbestedingen en roept decentrale overheden op input te geven over ervaringen met e-Factureren bij overheidsopdrachten. Het ministerie van EL&I legt de klachtenregeling Aanbesteden en de Richtsnoeren Leveringen en Diensten ter consultatie voor en roept belanghebbenden op te reageren.
Lees meer

4e EU Aanbestedingendag

10 september 2012 - Bij de 4e EU Aanbestedingendag op 22 november introduceert het Steunpunt twee nieuwe instrumenten voor opdrachtgevers en voor ontwerpend onderzoek.
Lees meer

Behandeling aanbestedingswet Eerste Kamer uitgesteld

07 september 2012, PIANOo - De behandeling van de aanbestedingswet door de Eerste Kamer is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.
Lees meer

Draag bij aan bouwcultuur

03 september 2012 - Heeft u belang bij het werk van Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten, de Olifantenkooi en de Opdrachtgeversschool, of vindt u ons werk belangrijk? Maak dan gebruik van de nieuwe, extra belastingvoordelen voor donateurs en draag bij aan bouwcultuur!
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.