Ontwerpwedstrijden - Nieuws

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Succesvolle actie donaties Architectuur Lokaal

23 oktober 2012 - Per 1 oktober 2012 heeft Architectuur Lokaal ruim € 12.000 aan donaties ontvangen. Dit bedrag ligt nu al 50% hoger dan in het hele jaar 2011.
Lees meer

Consultaties e-Factureren, Klachtenregeling Aanbesteden en Richtsnoeren Leveringen en Diensten

01 oktober 2012, Rijksoverheid - De EU overweegt e-Factureren verplicht te stellen voor openbare aanbestedingen en roept decentrale overheden op input te geven over ervaringen met e-Factureren bij overheidsopdrachten. Het ministerie van EL&I legt de klachtenregeling Aanbesteden en de Richtsnoeren Leveringen en Diensten ter consultatie voor en roept belanghebbenden op te reageren.
Lees meer

Volledige markttransparantie aanbestedingen en prijsvragen architectuur in Nederland

01 oktober 2012 - Op 22 november 2012 presenteert het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal het innovatieve digitale systeem SESAM.
Lees meer

4e EU Aanbestedingendag

10 september 2012 - Bij de 4e EU Aanbestedingendag op 22 november introduceert het Steunpunt twee nieuwe instrumenten voor opdrachtgevers en voor ontwerpend onderzoek.
Lees meer

Behandeling aanbestedingswet Eerste Kamer uitgesteld

07 september 2012, PIANOo - De behandeling van de aanbestedingswet door de Eerste Kamer is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekendgemaakt.
Lees meer

Draag bij aan bouwcultuur

03 september 2012 - Heeft u belang bij het werk van Architectuur Lokaal en het Steunpunt Architectuuropdrachten, de Olifantenkooi en de Opdrachtgeversschool, of vindt u ons werk belangrijk? Maak dan gebruik van de nieuwe, extra belastingvoordelen voor donateurs en draag bij aan bouwcultuur!
Lees meer

Concept aanbestedingsbesluit naar 2e Kamer verzonden

10 juli 2012, Rijksoverheid - Op 10 juli is het concept aanbestedingsbesluit aan de Tweede Kamer gezonden. De Gids Proportionaliteit en het ARW 2012 zijn hier onderdeel van.
Lees meer

Model inkoop- en aanbestedingsbeleid VNG gepubliceerd

05 juli 2012, VNG - De VNG heeft een Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid gepubliceerd om zo professionalisering van inkoop en aanbesteding door gemeenten te stimuleren.
Lees meer

PIANOo brengt EMVI-handreiking uit

19 juni 2012, PIANOo - Advocaat Tsong Ho Chen presenteerde op 7 juni tijdens het PIANOo-congres de PIANOo-handreiking 'Hoe pas je EMVI toe?'. De handreiking legt op een toegankelijke manier uit hoe inkopers EMVI als professioneel instrument kunnen inzetten om de kwaliteit van inkoop te verhogen.
Lees meer

Professioneel aanbesteden: appeltje, eitje

15 maart 2012 - "Aanbesteden met KOMPAS light is 'appeltje, eitje' voor aanbestedende diensten", schrijft VNG voorzitter Annemarie Jorritsma in het vandaag verschenen magazine "Innovatief aanbesteden kan en moet beter" van Architectuur Lokaal. Het magazine bevat verslagen van de debatten bij de 3e EU Aanbestedingendag, interviews, statistieken, best practices in Nederlandse gemeenten, artikelen over het aanbesteden in Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk en andere informatie.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.