Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Opdrachtgeversschool Succesvol Aanbesteden

04 april 2014 - Krijgt u hoofdpijn van EU architectenselecties? Ligt uw locatieontwikkeling stil of zit u met leegstaand vastgoed in uw maag? Wilt u een duurzaam project, maar weet u niet goed hoe u dit kunt uitvragen? Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal organiseert een drietal bijeenkomsten onder de noemer De Opdrachtgeversschool over actuele, succesvolle strategieën voor aanbestedingen en ontwikkelcompetities, waarin deze en nog veel meer vragen beantwoord worden.
Lees meer

Towards a professional commissioning practice. An assessment of recent public design competition culture in the Netherlands

13 februari 2014 - Paper ten behoeve van de vijfde internationale conferentie over prijsvragen (Delft).
Lees meer

Voorzieningenrechter volgt advies Commissie van Aanbestedingsexperts

30 januari 2014, PIANOo - 24 januari heeft de voorzieningenrechter uitspraak gedaan in de rechtszaak tussen BAM en de gemeente Zevenaar. Volgens BAM was de EMVI zo uitgewerkt dat in wezen sprake was van de laagste prijs. De gemeente wilde de procedure niet aanpassen, waarop BAM een klacht heeft ingediend bij de Commissie van Aanbestedingsexperts.
Lees meer

Drempelbedragen aanbesteden 2014 bekendgemaakt

14 december 2013, Europese Commissie - De Europese Commissie heeft de nieuwe drempelbedragen voor aanbesteden bekendgemaakt. De verhoging van de drempelbedragen gaat per 1 januari 2014 in.
Lees meer

Wettelijke referentietermijn nekt architectenbranche

12 december 2013 - ‘Driejarige referentietermijn steeds problematischer’, kopte een alarmerend nieuwsbericht van de Bond van Nederlandse Architecten afgelopen zomer. Onder de nieuwe Aanbestedingswet passen aanbestedende diensten deze wettelijke referentietermijn onnodig strikt toe. Architecten zitten met de handen in het haar. Niet alle type opdrachten worden even vaak aanbesteed en door de aanhoudende crisis beschikken architecten over minder recente referenties.
Lees meer

Nieuwe architectuuropdrachten vanaf vandaag gratis op de smartphone

10 december 2013 - Alle openbare aankondigingen van opdrachten voor architectendiensten en werken met ontwerp in Nederland worden vanaf vandaag door het Steunpunt Architectuuropdrachten beschikbaar gesteld via @Archopdrachten.
Lees meer

'Ga het gesprek aan'

09 december 2013, BNA blad - Interview met het Steunpunt over de passieve houding van architecten en de toename van Design Build aanbestedingen.
Lees meer

Handreiking: Selectie bij onderhands aanbesteden (PIANOo)

20 november 2013, PIANOo - Van een professionele inkoper wordt verwacht dat hij een systematische aanpak hanteert om leveranciers voor kleine opdrachten te selecteren. De Aanbestedingswet 2012 verplicht bovendien tot het hanteren van objectieve selectiecriteria. PIANOo heeft daarom een praktische handreiking voor het selecteren van ondernemers bij onderhandse aanbestedingen uitgebracht. Nadrukkelijk wordt hierin aandacht besteed aan het ontwerpen en uitvoeren van een groslijst-methodiek.
Lees meer

Duitsland en Nederland schermen eigen openbare aanbestedingen af van EU

16 november 2013, De Wereld Morgen - Duitsland en Nederland behoren tot die EU-lidstaten die het strengst zijn voor andere EU-lidstaten die zich niet aan de interne marktregels van de EU houden. Nochtans blijken ze zelf zeer selectief om te gaan met die regels. Zo gaan beide landen stelselmatig zeer protectionistisch om met openbare aanbestedingen.
Lees meer

SP dient amendement in voor beter aanbesteden architectuuropdrachten

08 november 2013 - Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Economische Zaken, gisteren in de Tweede Kamer, diende Sharon Gesthuizen (SP) een amendement in voor de voortgang van acties van het Steunpunt Architectuuropdrachten in 2014. Het Steunpunt ontwikkelde een innovatieve digitale systematiek voor beter aanbesteden van architectendiensten en werken met ontwerp. Eerder adviseerde het Topteam Creatieve Industrie de Minister van EZ om de kennis van het Steunpunt te betrekken in een Protocol Creatief Opdrachtgeverschap.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.