Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Bouwrecht-coryfee Chao bij afscheid: Stop met geïntegreerde contracten

25 oktober 2019, Cobouw - Rijkswaterstaat moet stoppen met het automatisme van aanbesteden van geïntegreerde contracten. Dat vindt hoogleraar Bouwrecht Monika Chao, zo zei ze vrijdagmiddag in haar afscheidsrede. “Het experiment heeft niet gebracht wat ervan werd gehoopt en kan als mislukt worden beschouwd.”
Lees meer

Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019

07 oktober 2019, Europa decentraal - Op 4 oktober jl. heeft AKRO Consult de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd. Dit is een geactualiseerde versie van de in 2011 gepubliceerde Reiswijzer. De Reiswijzer biedt ondersteuning voor iedereen die betrokken is bij gebiedsontwikkeling – van (decentrale) overheden tot de markt. De Reiswijzer is opgesteld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en Bouwend Nederland. Kenniscentrum Europa decentraal heeft een bijdrage geleverd aan de Europese juridische kaders met betrekking tot aanbesteden en staatssteun en de in de Reiswijzer genoemde voorbeelden uit de praktijk.
Lees meer

Wat doet de rechter met de adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts?

24 september 2019, Commissie van Aanbestedingsexperts - Over dit onderwerp is een artikel verschenen in het Tijdschrift Aanbestedingsrecht en Staatssteun van de hand van onze secretaris, Tineke van Houten. Het aantal zaken waarover zowel de Commissie van Aanbestedingsexperts als de rechter heeft geoordeeld, is beperkt. Vooralsnog houden de meeste adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts bij de rechter stand. Het artikel is hier te downloaden.
Lees meer

Kamerbrief over afronding actieagenda Beter Aanbesteden en vervolg

04 september 2019, Rijksoverheid - Staatssecretaris Keijzer informeert de Tweede Kamer over de afronding actieagenda Beter Aanbesteden en vervolg.
Lees meer

Verlieslijdend Bam hoopt op minder zeperds met nieuwe aanbestedingsvorm

22 augustus 2019, Trouw - Het Rijk en de Nederlandse bouwers experimenteren met een nieuwe vorm van aanbesteden. Bij twee grote projecten wordt die vorm beproefd. De proef is gevolg van jarenlange discussies en onmin tussen bouwers en overheden, vooral Rijkswaterstaat, over de bestaande aanbestedingsprocedures.
Lees meer

Visie: Intellectueel eigendomsrecht en innovatieve inkooptrajecten

01 augustus 2019, PIANOo - Bij het organiseren van een innovatief inkooptraject is het van belang om vooraf na te gaan hoe om te gaan met de intellectuele eigendomsrechten van de betrokken partijen. In deze visie geeft de vakgroep eerst een overzicht van de meest voorkomende intellectuele eigendomsrechten (hierna: IE-rechten), gevolgd door de relevante innovatieve inkoopprocedures en de keuzes die kunnen worden gemaakt.
Lees meer

Home Jaarrapportage 2018-2019 CvA | Aantal klachten en adviezen stabiel

16 juli 2019, Commissie van Aanbestedingsexperts - Tussen 1 maart 2018 en 1 maart 2019 zijn 53 klachten bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvA) ingediend. Daarmee is het aantal klachten bij de CvA nagenoeg gelijk gebleven aan de voorgaande twee jaren (59 en 57). Verschil met eerdere jaren is dat de klachten vooral in de laatste maanden van het rapportagejaar met pieken binnenkwamen (bijvoorbeeld 13 ingediende klachten in november 2018 en 11 in januari 2019).
Lees meer

Kamerbrief over Ontwerpbesluit aanpassing Gids Proprotionaliteit

03 juli 2019, PIANOo - Minister Wiebes (EZK) heeft op 3 juli 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over het ontwerpbesluit wijziging aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit en het ARW 2016.
Lees meer

Bundel Contact boven Contract

24 juni 2019, PIANOo - Bij aanbesteden en inkoop zijn grote maatschappelijke en zakelijke belangen gemoeid. In Nederland is daarom een uitgebalanceerd systeem gebouwd om schaarse middelen op een transparante manier te verdelen. Om de zoveel tijd veranderen de spelregels. Sociaal en duurzaam aanbesteden vraagt ook om procesmatige innovatie.
Lees meer

Ontbreken handtekening maakt aanbesteding niet altijd meer ongeldig

13 mei 2019, Cobouw - Het Rijksvastgoedbedrijf maakt het mogelijk voor bouwers om gebreken in de ondertekening van aanmeldings- en inschrijvingsdocumenten binnen 2 werkdagen te herstellen. Hiermee wordt voorkomen dat door een klein foutje een inschrijving helemaal ongeldig maakt.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.