Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Help, maar 1 inschrijver! Wat nu?

01 april 2019, Cobouw - Bouwers zijn steeds kritischer en hebben de projecten voor het uitkiezen. Daardoor zien opdrachtgevers regelmatig maar één inschrijver voor hun aanbesteding. Meestal pakt de offerte fors hoger uit dan het geraamde bedrag. Wat moet je dan doen? Onderhandelen of de tender laten mislukken?
Lees meer

Uitkomsten onderzoek naar TenderNed

06 maart 2019, Rijksoverheid - TenderNed is het centrale aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. TenderNed wordt beheerd door PIANOo en wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. TenderNed functioneert naar behoren en gebruikers zijn over het algemeen tevreden. De kosten van TenderNed zijn in de loop der jaren echter toegenomen. Tegelijkertijd groeien private aanbestedingssystemen in termen van gebruikers en functionaliteit en lijkt die trend zich door te zetten. Daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opdracht gegeven aan Atos Consulting om de haalbaarheid en uitwerking van twee opties voor de toekomst van TenderNed te verkennen.
Lees meer

“Woningcorporaties moeten aanbesteden”

05 maart 2019, Aanbestedingscafe - De Europese Commissie (EC) vindt dat Nederlandse woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn. Zowel branchevereniging Aedes als het kabinet kunnen zich niet vinden in deze visie. Ze hebben nu tot eind maart om op de aanmaningsbrief van de EC te reageren. Petra Heemskerk, advocaat aanbestedingsrecht bij CMS, verwacht echter dat ‘Europa’ gelijk krijgt. “Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig. Dat zijn ze al heel lang. Ze willen het natuurlijk niet zijn, maar ze moeten gewoon de wet volgen.”
Lees meer

Aanpassing Gids Proportionaliteit voor vergoeding bij mislukte aanbesteding

12 februari 2019, Cobouw - Gemiddeld mislukt zo’n 5 procent van de aanbestedingen. Door de stijgende bouwkosten en de mismatch tussen budget en inschrijfprijzen ligt dat percentage momenteel waarschijnlijk zelfs hoger. Opdrachtgevers hebben niet goed geraamd, te hoge eisen gesteld of niet goed opgelet. Vanaf 2020 treedt het verbod op uitsluiting in werking, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris vindt het onredelijk als opdrachtgevers geen vergoeding betalen aan de verliezers en past de Gids Proportionaliteit aan.
Lees meer

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrief over mogelijke aanbestedingsplicht woningcorporaties

25 januari 2019, PIANOo - De Europese Commissie (Commissie) heeft op 24 januari 2019 besloten een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland te sturen, betreffende de nationale voorschriften over woningcorporaties. De Commissie kan zich niet vinden in de Nederlandse wetgeving, waarin woningcorporaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.
Lees meer

Handreiking tenderkostenvergoeding

15 oktober 2018, Rijksoverheid - Staatssecretaris Keijzer heeft op 15 oktober de Handreiking tenderkostenvergoeding aan de kamer gestuurd. In deze handreiking wordt ingegaan op het al dan niet beschikbaar stellen van een onkostenvergoeding aan deelnemers aan een aanbesteding.
Lees meer

Nieuwe modelovereenkomsten DBFM(O) 5.0

06 juli 2018, PIANOo - De Rijksoverheid heeft op 5 juli 2018 een update (versie 5.0) van de rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomsten gepubliceerd. Er zijn 2 modellen gepubliceerd: een voor Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf en een voor Rijkswaterstaat. Na een schriftelijke consultatieronde, de markconsultatie en een algehele check zijn de modellen nu gepubliceerd.
Lees meer

Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden

05 juli 2018, Rijksoverheid - Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de actieagenda Beter Aanbesteden.
Lees meer

Moties aangenomen in het kader van actieagenda Beter Aanbesteden

19 juni 2018, PIANOo - Op 12 juni 2018 zijn in de Tweede Kamer 6 moties aangenomen met betrekking tot de actieagenda Beter Aanbesteden. Het merendeel van de moties is gericht op de verbetering van de positie van de inschrijver. De moties werden ingediend tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) Aanbesteden op 7 juni 2018.
Lees meer

Steeds meer aanbestedingen mislukken

28 maart 2018, Cobouw - Het ging al mis bij de brede school in Hoeven, het stadskantoor in Tilburg, het prestigieuze Feringa-Lab van de Universiteit Groningen en bijna bij het Europees Medicijn Agentschap op de Zuidas. Aanbestedingen die mislukken. Omdat budgetten te laag waren of de procedure rammelde. “Wen er maar aan, de echte gekte moet nog komen.”
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.