Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Kamerbrief over Ontwerpbesluit aanpassing Gids Proprotionaliteit

03 juli 2019, PIANOo - Minister Wiebes (EZK) heeft op 3 juli 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over het ontwerpbesluit wijziging aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids proportionaliteit en het ARW 2016.
Lees meer

Bundel Contact boven Contract

24 juni 2019, PIANOo - Bij aanbesteden en inkoop zijn grote maatschappelijke en zakelijke belangen gemoeid. In Nederland is daarom een uitgebalanceerd systeem gebouwd om schaarse middelen op een transparante manier te verdelen. Om de zoveel tijd veranderen de spelregels. Sociaal en duurzaam aanbesteden vraagt ook om procesmatige innovatie.
Lees meer

Ontbreken handtekening maakt aanbesteding niet altijd meer ongeldig

13 mei 2019, Cobouw - Het Rijksvastgoedbedrijf maakt het mogelijk voor bouwers om gebreken in de ondertekening van aanmeldings- en inschrijvingsdocumenten binnen 2 werkdagen te herstellen. Hiermee wordt voorkomen dat door een klein foutje een inschrijving helemaal ongeldig maakt.
Lees meer

Scoringsmethode beïnvloedt kwaliteit aanbesteding

15 april 2019, Aanbestedingscafe - De Code Verantwoordelijk Marktgedrag stelt dat verantwoordelijke opdrachtgevers “in geval van dienstverlening altijd het principe prijs volgt kwaliteit hanteren en vooraf de wegingsfactoren dusdanig scherp formuleren zodat differentiatie tussen kwalitatief goede en slechte aanbestedingen mogelijk is.” Emeritus hoogleraar Jan Telgen (nu onderzoeker bij het Public Procurement Research Center) waarschuwt echter dat dat niet genoeg is. “De wegingen zeggen niks, zolang de scoringsmethode niet bekend is. Zonder de scoringsmethode kun je geen zinvolle discussie hebben.”
Lees meer

Strategische en praktische hulp bij circulair inkopen

03 april 2019, PIANOo - Voor inkopers, projectleiders, duurzaamheidscoördinators en bestuurders die circulair willen inkopen is er een nieuw hulpmiddel: de Wegwijzer Circulair Inkopen. De online tool biedt strategische en praktische hulp bij het circulaire inkoopproces en de organisatie daarvan. Dit initiatief van de Green Deal Circulair Inkopen biedt actuele kennis, tips en praktijkcases voor organisaties met circulaire ambities.
Lees meer

Help, maar 1 inschrijver! Wat nu?

01 april 2019, Cobouw - Bouwers zijn steeds kritischer en hebben de projecten voor het uitkiezen. Daardoor zien opdrachtgevers regelmatig maar één inschrijver voor hun aanbesteding. Meestal pakt de offerte fors hoger uit dan het geraamde bedrag. Wat moet je dan doen? Onderhandelen of de tender laten mislukken?
Lees meer

Uitkomsten onderzoek naar TenderNed

06 maart 2019, Rijksoverheid - TenderNed is het centrale aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid. TenderNed wordt beheerd door PIANOo en wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. TenderNed functioneert naar behoren en gebruikers zijn over het algemeen tevreden. De kosten van TenderNed zijn in de loop der jaren echter toegenomen. Tegelijkertijd groeien private aanbestedingssystemen in termen van gebruikers en functionaliteit en lijkt die trend zich door te zetten. Daarom heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat opdracht gegeven aan Atos Consulting om de haalbaarheid en uitwerking van twee opties voor de toekomst van TenderNed te verkennen.
Lees meer

“Woningcorporaties moeten aanbesteden”

05 maart 2019, Aanbestedingscafe - De Europese Commissie (EC) vindt dat Nederlandse woningcorporaties aanbestedingsplichtig zijn. Zowel branchevereniging Aedes als het kabinet kunnen zich niet vinden in deze visie. Ze hebben nu tot eind maart om op de aanmaningsbrief van de EC te reageren. Petra Heemskerk, advocaat aanbestedingsrecht bij CMS, verwacht echter dat ‘Europa’ gelijk krijgt. “Woningcorporaties zijn aanbestedingsplichtig. Dat zijn ze al heel lang. Ze willen het natuurlijk niet zijn, maar ze moeten gewoon de wet volgen.”
Lees meer

Aanpassing Gids Proportionaliteit voor vergoeding bij mislukte aanbesteding

12 februari 2019, Cobouw - Gemiddeld mislukt zo’n 5 procent van de aanbestedingen. Door de stijgende bouwkosten en de mismatch tussen budget en inschrijfprijzen ligt dat percentage momenteel waarschijnlijk zelfs hoger. Opdrachtgevers hebben niet goed geraamd, te hoge eisen gesteld of niet goed opgelet. Vanaf 2020 treedt het verbod op uitsluiting in werking, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris vindt het onredelijk als opdrachtgevers geen vergoeding betalen aan de verliezers en past de Gids Proportionaliteit aan.
Lees meer

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrief over mogelijke aanbestedingsplicht woningcorporaties

25 januari 2019, PIANOo - De Europese Commissie (Commissie) heeft op 24 januari 2019 besloten een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland te sturen, betreffende de nationale voorschriften over woningcorporaties. De Commissie kan zich niet vinden in de Nederlandse wetgeving, waarin woningcorporaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.