Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrief over mogelijke aanbestedingsplicht woningcorporaties

25 januari 2019, PIANOo - De Europese Commissie (Commissie) heeft op 24 januari 2019 besloten een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland te sturen, betreffende de nationale voorschriften over woningcorporaties. De Commissie kan zich niet vinden in de Nederlandse wetgeving, waarin woningcorporaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.
Lees meer

Handreiking tenderkostenvergoeding

15 oktober 2018, Rijksoverheid - Staatssecretaris Keijzer heeft op 15 oktober de Handreiking tenderkostenvergoeding aan de kamer gestuurd. In deze handreiking wordt ingegaan op het al dan niet beschikbaar stellen van een onkostenvergoeding aan deelnemers aan een aanbesteding.
Lees meer

Nieuwe modelovereenkomsten DBFM(O) 5.0

06 juli 2018, PIANOo - De Rijksoverheid heeft op 5 juli 2018 een update (versie 5.0) van de rijksbrede DBFM(O) Modelovereenkomsten gepubliceerd. Er zijn 2 modellen gepubliceerd: een voor Huisvesting Rijksvastgoedbedrijf en een voor Rijkswaterstaat. Na een schriftelijke consultatieronde, de markconsultatie en een algehele check zijn de modellen nu gepubliceerd.
Lees meer

Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden

05 juli 2018, Rijksoverheid - Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de actieagenda Beter Aanbesteden.
Lees meer

Moties aangenomen in het kader van actieagenda Beter Aanbesteden

19 juni 2018, PIANOo - Op 12 juni 2018 zijn in de Tweede Kamer 6 moties aangenomen met betrekking tot de actieagenda Beter Aanbesteden. Het merendeel van de moties is gericht op de verbetering van de positie van de inschrijver. De moties werden ingediend tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) Aanbesteden op 7 juni 2018.
Lees meer

Steeds meer aanbestedingen mislukken

28 maart 2018, Cobouw - Het ging al mis bij de brede school in Hoeven, het stadskantoor in Tilburg, het prestigieuze Feringa-Lab van de Universiteit Groningen en bijna bij het Europees Medicijn Agentschap op de Zuidas. Aanbestedingen die mislukken. Omdat budgetten te laag waren of de procedure rammelde. “Wen er maar aan, de echte gekte moet nog komen.”
Lees meer

Actieagenda Beter Aanbesteden

20 februari 2018, Rijksoverheid - 16 februari is de Actieagenda Beter Aanbesteden gepresenteerd. De actieagenda bevat aanbevelingen en concrete acties om de aanbestedingspraktijk te verbeteren. De agenda is het resultaat van vele gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen aanbestedende diensten, ondernemers en andere deskundigen op het gebied van aanbesteden.
Lees meer

Drempelwaarden Europees Aanbesteden 2018/2019

01 januari 2018, PIANOo - In het geval de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moet u deze in beginsel Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast.
Lees meer

Tien concrete vervolgstappen om prijsvraagcultuur in Europa binnen één jaar te verbeteren

05 oktober 2017 - Afgelopen weekend was de eerste conferentie over Competition Culture in Europe. Hier werden de resultaten van onderzoek in 17 landen gepresenteerd, vergeleken en aangevuld met kennis uit nieuwe landen. De bijeenkomst was de start van een vier jaar durend project om de toegankelijkheid tot en transparantie van prijsvragen onder de aanbestedingsgrens in Europa te verbeteren. Aan het einde van de conferentie werden concrete afspraken gemaakt die binnen een jaar uitvoerbaar zijn en die worden gedragen door de vertegenwoordigers van ruim 25 aanwezige landen.
Lees meer

Tenderreces: geen aanbestedingen tijdens zomer- en kerstreces

26 juli 2017, Rijkswaterstaat - Rijkswaterstaat, ProRail en marktpartijen hebben afgesproken om in principe geen aanbestedingen meer te houden tijdens het zomer- en kerstreces. Daarnaast wordt de aanbestedingsperiode met 21 kalenderdagen verlengd als de aanbestedingsprocedure binnen het zomerreces valt en 7 kalenderdagen bij het kerstreces.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.