Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Jaarrapportage CvAE: Aantal klachten over aanbestedingen neemt af

16 juni 2017, Commissie van Aanbestedingsexperts - De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) heeft het afgelopen jaar minder klachten ontvangen. Tussen 1 maart 2016 en 1 maart 2017 kwamen 57 klachten binnen, tegen 117 klachten een jaar eerder. Tegelijkertijd heeft de CvAE het afgelopen jaar het hoogste aantal adviezen uit haar bestaan uitgebracht: 72 adviezen, tegen 61 in het voorgaande jaar. Scheidend voorzitter Joop Janssen van de CvAE: “Een van de mogelijke verklaringen voor de terugloop in het aantal ingediende klachten is dat aanbestedende diensten zelf klachtenloketten instellen en dat in toenemende mate klachten door deze loketten worden afgevangen. Ook het herstel van de economie kan een verklaring vormen.
Lees meer

Sexy design en innovatief ontwerp

23 mei 2017 - Op 13 juni a.s. organiseren Architectuur Lokaal en Pakhuis De Zwijger een avond over de toenemende populariteit van prijsvragen in Nederland. Leiden meer prijsvragen tot meer innovatie? Wat zijn voor opdrachtgevers redenen om de prijsvraag als selectiemiddel in te zetten? Welke kansen biedt dit voor jonge architecten? Verhalen uit de praktijk van vier winnende architecten. Toegang is gratis.
Lees meer

Jaarrapportage 2016 Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden

28 maart 2017 - In 2016 is, voor het derde achtereenvolgende jaar, het aantal openbare aanbestedingen van architectuuropdrachten gedaald. Het gebruik van de openbare procedure (nationaal en Europees) blijft teruglopen ten gunste van de Europese niet-openbare procedure. Dat is een aanbestedingsprocedure in twee rondes. Na voorselectie van de partijen die zich als gegadigde hebben aangemeld, gaan de geselecteerden door naar de tweede ronde - de eigenlijke inschrijving. Het aantal prijsvragen is in 2016 gestegen na een daling in 2015. Het aantal ontwikkelcompetities is nagenoeg gelijk aan dat van 2015.
Lees meer

Rijk gaat vaker minimale bouwprijs hanteren bij aanbesteding

23 februari 2017, FD - De overheid gaat vaker een minimale en maximale bouwprijs hanteren bij bouwprojecten. Hierdoor kunnen bedrijven niet meer voor een te lage prijs inschrijven op bijvoorbeeld de bouw van een nieuwe weg, tunnel of brug.
Lees meer

Nu online: handleiding KOMPAS Design Build

21 februari 2017 - Vanaf vandaag is KOMPAS light Design Build kosteloos digitaal beschikbaar voor iedereen. Architectuur Lokaal ontwikkelde deze handleiding als een eenvoudig naslagwerk dat is bedoeld om opdrachtgevers vertrouwd te maken met geïntegreerde aanbestedingscontracten, zodat zij het gesprek met de specialisten aan kunnen gaan. Het biedt ook voor opdrachtnemers het nodige inzicht in de keuzes die kunnen worden gemaakt bij het opstellen van de procedure. KOMPAS light Design Build leidt u aan de hand van de belangrijkste onderwerpen van een aanbestedingsprocedure door de hoofdlijnen van de regeling met behulp van veel voorbeelden en uitleg. De toelichtingen en aanbevelingen helpen u om een aanbestedingsprocedure voor een DB opdracht goed voorbereid in de markt te zetten.
Lees meer

Nieuw instrument voor gezonde architectenselecties

14 februari 2017 - Vandaag publiceren de BNA, Architectuur Lokaal en ICSadviseurs de uitgebreide Richtlijn Gezonde Architectenselecties. Deze richtlijn moet helpen om de negatieve spiraal van oplopende tenderkosten en frustraties te doorbreken. De richtlijn is bedoeld voor opdrachtgevers, bouwmanagers en architecten. De praktijkvoorbeelden tonen welke problemen er spelen.
Lees meer

Nieuwe interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

30 december 2016, PIANOo - De definitieve versie van de interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is beschikbaar. Waar mogelijk is een toelichting opgenomen in het document, of geven de structuur en 'uitgrijzingen' meer duidelijkheid. Tevens is een toelichting opgesteld door PIANOo met tips en aandachtspunten voor het invullen van deze interactieve pdf.
Lees meer

Boek Vier jaar ontwerpkracht in Nederland

16 december 2016 - Ter gelegenheid van de lancering van de ’ActieAgenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020’ die vanmiddag plaatsvond in de TU Delft bood Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, het boek ‘AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland’ aan minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW) aan. Architectuur Lokaal volgde de resultaten van het architectuurbeleid in de afgelopen jaren op de voet. Het boek geeft een indruk van de projecten die vanaf 2013 zijn uitgevoerd in het kader van de ’ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016’, die hiermee is afgesloten.
Lees meer

Minder volledige ontwerpopdrachten, meer competities

14 oktober 2016 - Het aantal aanbestedingen voor architectendiensten en werken met een volledige architectuuropdracht is sinds 2009 niet zo laag geweest als in het derde kwartaal van 2016. De opdrachten die worden aanbesteed zijn ook kleiner. Het aantal competities (ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities) in het derde kwartaal van 2016 is met 25% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2015.
Lees meer

KOMPAS ontwerpprijsvragen, ontwikkelcompetities en architectendiensten nu aangepast aan nieuwe Aanbestedingswet

19 september 2016 - Als gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016 heeft het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal de digitale handleidingen voor het uitschrijven van ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities en voor het aanbesteden van architectendiensten geactualiseerd. De procedures voldoen aan Europees en nationaal aanbestedingsrecht en kunnen ook gebruikt worden bij niet-aanbestedingsplichtige opdrachten. In de praktijk is het verschil niet zo groot: het gaat altijd om duidelijke ambities, een heldere opgave en een eerlijke selectieprocedures, waarbij rekening gehouden wordt met proportionele inzet van alle partijen, dus zowel voor de opdrachtgever als de deelnemende ontwerpers en ontwikkelaars.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.