Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Nieuwe interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

30 december 2016, PIANOo - De definitieve versie van de interactieve pdf Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is beschikbaar. Waar mogelijk is een toelichting opgenomen in het document, of geven de structuur en 'uitgrijzingen' meer duidelijkheid. Tevens is een toelichting opgesteld door PIANOo met tips en aandachtspunten voor het invullen van deze interactieve pdf.
Lees meer

Boek Vier jaar ontwerpkracht in Nederland

16 december 2016 - Ter gelegenheid van de lancering van de ’ActieAgenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020’ die vanmiddag plaatsvond in de TU Delft bood Cilly Jansen, directeur Architectuur Lokaal, het boek ‘AAARO, Vier jaar ontwerpkracht in Nederland’ aan minister Schultz van Haegen (IenM) en minister Bussemaker (OCW) aan. Architectuur Lokaal volgde de resultaten van het architectuurbeleid in de afgelopen jaren op de voet. Het boek geeft een indruk van de projecten die vanaf 2013 zijn uitgevoerd in het kader van de ’ActieAgenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2013-2016’, die hiermee is afgesloten.
Lees meer

Minder volledige ontwerpopdrachten, meer competities

14 oktober 2016 - Het aantal aanbestedingen voor architectendiensten en werken met een volledige architectuuropdracht is sinds 2009 niet zo laag geweest als in het derde kwartaal van 2016. De opdrachten die worden aanbesteed zijn ook kleiner. Het aantal competities (ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities) in het derde kwartaal van 2016 is met 25% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal van 2015.
Lees meer

KOMPAS ontwerpprijsvragen, ontwikkelcompetities en architectendiensten nu aangepast aan nieuwe Aanbestedingswet

19 september 2016 - Als gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016 heeft het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal de digitale handleidingen voor het uitschrijven van ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities en voor het aanbesteden van architectendiensten geactualiseerd. De procedures voldoen aan Europees en nationaal aanbestedingsrecht en kunnen ook gebruikt worden bij niet-aanbestedingsplichtige opdrachten. In de praktijk is het verschil niet zo groot: het gaat altijd om duidelijke ambities, een heldere opgave en een eerlijke selectieprocedures, waarbij rekening gehouden wordt met proportionele inzet van alle partijen, dus zowel voor de opdrachtgever als de deelnemende ontwerpers en ontwikkelaars.
Lees meer

ICC 2016: The Competition Mesh

01 september 2016 - De zesde International Conference on Competitions (ICC) vindt plaats op 28 en 29 oktober 2016 in Leeds Beckett University (Leeds (UK) onder de noemer The Competition Mesh. In deze editie staat interdisciplinair onderzoek naar architectenselecties centraal.
Lees meer

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 in werking

30 juni 2016, PIANOo - De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is vastgesteld en vandaag gepubliceerd. Ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, de vernieuwde Gids Proportionaliteit, het vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring zijn vastgesteld en vandaag gepubliceerd.
Lees meer

Wijziging Aanbestedingswet 2012 aangenomen door Eerste Kamer

21 juni 2016, PIANOo - Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen. Alleen de PVV-fractie heeft tegen gestemd. Hiermee komt de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 juli 2016 dichterbij.
Lees meer

Stemming wijziging Aanbestedingswet uitgesteld tot 21 juni

14 juni 2016, Eerste Kamer - Tijdens de behandeling van de Eerste Kamer met de minister van EZ is een motie ingediend over het inbesteden van niet-kerntaken door overheden. Over de motie, en het wetsvoorstel Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijn, wordt dinsdag 21 juni 2016 gestemd.
Lees meer

Tussen de regels

25 mei 2016, Cobouw - Architectuur Lokaal publiceerde begin mei de resultaten van een quickscan (steekproefsgewijs) onder openbaar aangekondigde ‘traditionele’ architectenselecties. Het is de moeite waard stil te staan bij dit onderzoek. Architecten- en bouwopdrachten hebben namelijk hun specifieke eigenaardigheden.
Lees meer

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit

20 mei 2016, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) heeft op vier mei 2016 het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU aan de Tweede en Eerste Kamer verzonden.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.