Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Tussen de regels: beter aanbesteden van architectuuropdrachten in de praktijk

02 mei 2016 - Onvrede in aanbestedingsprocedures voor architectuuropdrachten berust eerder op de toepassing van verplichte aanbestedingsregels dan op Europese richtlijnen en de vertaling daarvan in Nederlandse wetgeving. Deze aanhoudende kritiek was aanleiding voor het onderzoek Tussen de regels, beter aanbesteden van architectuuropdrachten, dat Architectuur Lokaal onder auspiciën van het Atelier Rijksbouwmeester heeft uitgevoerd. Het onderzoek is gericht op mogelijke verbeteringen vanuit het opdrachtgeverschap, maar het verbeteren van de aanbestedingspraktijk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van opdrachtgever, architecten en betrokken adviseurs. Veel knelpunten in de aanbestedingspraktijk worden mede veroorzaakt of in stand gehouden door architecten zelf. Het rapport bevat tal van concrete aanbevelingen.
Lees meer

Openbaar en nationaal aanbesteden uit de gratie?

14 april 2016 - In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen openbare procedures voor architectuuropdrachten (aanbesteding zonder voorselectie) gestart. In het eerste kwartaal van 2014 en 2015 waren dit er nog 15 resp. 11. Het aandeel Europese niet-openbare procedures is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van 2014 was dit 50%, in 2015 42% en in 2016 ruim 82%.
Lees meer

Kamerbrief over Beter aanbesteden

01 april 2016, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over een aantal maatregelen om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren.
Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet aangenomen

22 maart 2016, PIANOo - Vandaag is de stemming geweest over het Wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel is aangenomen. Tevens is over de verschillende moties en amendementen gestemd.
Lees meer

Vandaag stemming over wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012

22 maart 2016, PIANOo - Vandaag wordt tijdens de plenaire vergadering tussen 15.00 en 15.30 uur gestemd over de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012.
Lees meer

Wat nu de aanbestedingsrichtlijnen niet tijdig zullen zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012?

14 maart 2016, PIANOo - Europese richtlijnen dienen, in tegenstelling tot verordeningen, omgezet te worden in nationale wetgeving om van kracht te zijn. De in 2014 door Europa vastgestelde nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bepalen dat deze uiterlijk moeten zijn geïmplementeerd op 18 april 2016. Op 9 maart 2016 heeft er een plenair debat over het wetsvoorstel plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling heeft de minister van Economische Zaken aangegeven dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 1 juli 2016 is. Dit betekent dat de wet pas inwerking zal treden na het verlopen van de implementatietermijn.
Lees meer

Controle op aanbestedingsregels rigide en doorgeslagen

02 maart 2016, Cobouw - De rigide focus op de naleving van aanbestedingsregels leidt zelden tot goede inkoopresultaten. “De aandacht hoort te liggen op professioneel aanbesteden en niet op doorgeslagen controle op rechtmatigheid.”
Lees meer

Meer vernieuwing? Schrijf prijsvragen uit

26 februari 2016, NRC - Het woord prijsvraag roept bij de meeste mensen waarschijnlijk eerder beelden op van lollige sloganwedstrijden en bingo-achtige taferelen dan van serieus innovatiebeleid. Toch zegt het Centraal Planbureau in een donderdag verschenen rapport dat prijsvragen een veel serieuzer instrument van de overheid moeten worden voor het stimuleren van vernieuwingen.
Lees meer

Wijziging Aanbestedingswet 2012 hamerstuk af

09 februari 2016, PIANOo - e minister van Economische Zaken de Tweede Kamer een tweede nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24EU en 2014/25/EU doen toekomen. De nota bevat enkele technische wijzigingen.
Lees meer

'Aanbesteden verstrikt geraakt in de procedures'

19 januari 2016, iBestuur - Aanbestedingen zijn te veel een juridische kwestie geworden, zegt Wouter Stolwijk. Het goed inkopen is op de achtergrond geraakt. Waarom kijken we eigenlijk niet meer hoe het bedrijfsleven de inkoop regelt?
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.