Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

ICC 2016: The Competition Mesh

01 september 2016 - De zesde International Conference on Competitions (ICC) vindt plaats op 28 en 29 oktober 2016 in Leeds Beckett University (Leeds (UK) onder de noemer The Competition Mesh. In deze editie staat interdisciplinair onderzoek naar architectenselecties centraal.
Lees meer

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 in werking

30 juni 2016, PIANOo - De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is vastgesteld en vandaag gepubliceerd. Ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, de vernieuwde Gids Proportionaliteit, het vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring zijn vastgesteld en vandaag gepubliceerd.
Lees meer

Wijziging Aanbestedingswet 2012 aangenomen door Eerste Kamer

21 juni 2016, PIANOo - Op 21 juni 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 aangenomen. Alleen de PVV-fractie heeft tegen gestemd. Hiermee komt de inwerkingtreding van de nieuwe wet per 1 juli 2016 dichterbij.
Lees meer

Stemming wijziging Aanbestedingswet uitgesteld tot 21 juni

14 juni 2016, Eerste Kamer - Tijdens de behandeling van de Eerste Kamer met de minister van EZ is een motie ingediend over het inbesteden van niet-kerntaken door overheden. Over de motie, en het wetsvoorstel Implementatie aanbestedingsrichtlijnen voor opdrachten boven de Europese drempelwaarden en concessierichtlijn, wordt dinsdag 21 juni 2016 gestemd.
Lees meer

Tussen de regels

25 mei 2016, Cobouw - Architectuur Lokaal publiceerde begin mei de resultaten van een quickscan (steekproefsgewijs) onder openbaar aangekondigde ‘traditionele’ architectenselecties. Het is de moeite waard stil te staan bij dit onderzoek. Architecten- en bouwopdrachten hebben namelijk hun specifieke eigenaardigheden.
Lees meer

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit

20 mei 2016, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) heeft op vier mei 2016 het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU aan de Tweede en Eerste Kamer verzonden.
Lees meer

Tussen de regels: beter aanbesteden van architectuuropdrachten in de praktijk

02 mei 2016 - Onvrede in aanbestedingsprocedures voor architectuuropdrachten berust eerder op de toepassing van verplichte aanbestedingsregels dan op Europese richtlijnen en de vertaling daarvan in Nederlandse wetgeving. Deze aanhoudende kritiek was aanleiding voor het onderzoek Tussen de regels, beter aanbesteden van architectuuropdrachten, dat Architectuur Lokaal onder auspiciën van het Atelier Rijksbouwmeester heeft uitgevoerd. Het onderzoek is gericht op mogelijke verbeteringen vanuit het opdrachtgeverschap, maar het verbeteren van de aanbestedingspraktijk is een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van opdrachtgever, architecten en betrokken adviseurs. Veel knelpunten in de aanbestedingspraktijk worden mede veroorzaakt of in stand gehouden door architecten zelf. Het rapport bevat tal van concrete aanbevelingen.
Lees meer

Openbaar en nationaal aanbesteden uit de gratie?

14 april 2016 - In het eerste kwartaal van 2016 zijn er geen openbare procedures voor architectuuropdrachten (aanbesteding zonder voorselectie) gestart. In het eerste kwartaal van 2014 en 2015 waren dit er nog 15 resp. 11. Het aandeel Europese niet-openbare procedures is sterk gestegen. In het eerste kwartaal van 2014 was dit 50%, in 2015 42% en in 2016 ruim 82%.
Lees meer

Kamerbrief over Beter aanbesteden

01 april 2016, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) informeert de Tweede Kamer over een aantal maatregelen om de kwaliteit van aanbestedingen te verbeteren.
Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet aangenomen

22 maart 2016, PIANOo - Vandaag is de stemming geweest over het Wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012. Het wetsvoorstel is aangenomen. Tevens is over de verschillende moties en amendementen gestemd.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.