Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

29 oktober 2015, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) heeft een voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze wijzigingen wordt voldaan aan de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.
Lees meer

Gevestigde architectenbureaus blijven achter bij aanbestedingen

28 oktober 2015, Cobouw - Gevestigde architectenbureaus leggen het steeds vaker af tegen nieuwkomers. Willen bureaus openbare Europese aanbestedingen winnen, dan moeten ze slimmer samenwerken en investeren in innovatie en zich richten op nieuwe contractvormen en minder prestigieuze, maar wel relevante opgaven, zoals scholenbouw.
Lees meer

Kamerbrief evaluatie Aanbestedingswet 2012

23 oktober 2015, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de vragen naar aanleiding van de evaluatie Aanbestedingswet 2012
Lees meer

Vacature: projectleider Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden

05 oktober 2015 - Architectuur Lokaal is op zoek naar een projectleider Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden voor 32 uur per week. Onze nieuwe projectleider draagt actief bij aan professionalisering van het opdrachtgeverschap in Nederland door het helder vertalen van wet- en regelgeving naar relevante thema’s voor opdrachtgevers en architecten. Maar ook andersom: hoe moeten problemen bij architectenselecties worden opgelost?
Lees meer

Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen overheden 2015-2020

11 september 2015, Rijksoverheid - Dit Plan van aanpak gaat ver maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/ prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Binnen deze drie elementen is er aandacht voor specifieke thema’s als circulair inkopen, biobased inkopen, de internationale sociale voorwaarden en innovatiegericht inkopen.
Lees meer

Aanbesteden: de discussie zwelt aan

02 september 2015 - Aanbesteden in de bouwwereld blijft een heikel punt. De artikelen van Rudy Uytenhaak in De Architect en De Volkskrant leidden tot een serie vragen van Tweede Kamerlid Eric Smaling aan de ministers Kamp en Blok van EZ en BZK. Kamp antwoordde vorige week. Samengevat stelde hij dat de aanbestedingsregels adequaat zijn. Bij problemen kunnen opdrachtnemers naar de Commissie van Aanbestedingsexperts of de rechter stappen. In een interview voor De Architect reageert Cilly Jansen van Architectuur Lokaal op de antwoorden van de minister.
Lees meer

Innovatiegericht inkopen - richtlijnen voor overheidsinstellingen

13 augustus 2015, Public Procurement of Innovation platform - Het Public Procurement of Innovation platform heeft 11 augustus de Nederlandse vertaling van de Public Procurement of Innovation Guide gepubliceerd. Het document bevat tips, advies, achtergrondinformatie, uitleg over procedures, definities en enkele cases met betrekking tot innovatiegericht inkopen.
Lees meer

Circulaire Grensbedragen voor procedures Aanbestedingswet 2012 onder de Europese drempelwaarde

03 augustus 2015, Rijksoverheid - In de Aanbestedingswet 2012 wordt een aantal procedures onderscheiden volgens welke aanbestedende diensten hun opdrachten in de markt kunnen zetten. Voor de opdrachten met een waarde onder de Europese drempels zijn dat de meervoudig onderhandse procedure (art. 1.14) en de nationale aanbesteding (art. 1.11). Naast de expliciet in de Aanbestedingswet 2012 benoemde procedures, zij in dit verband ook nog gewezen op de mogelijkheid opdrachten enkelvoudig onderhands (één-op-één) aan een leverancier te gunnen. Deze circulaire bepaalt op basis van de waarde van de opdracht, welke procedure in een concreet geval de aangewezen procedure is.
Lees meer

Kamervragen over beter aanbesteden & architectuurprijsvragen als alternatief

24 juli 2015, Tweede Kamer en de volkskrant - Gisteren stelde SP Kamerlid Eric Smaling vragen aan de ministers van BZK en EZ over de problematiek van het aanbesteden van architectuuropdrachten. Aanleiding hiertoe was de uitkomst van de enquête die Rudy Uytenhaak onder architecten heeft gehouden over de toepassing van de Europese regels bij aanbestedingen.
Lees meer

Rudy Uytenhaak: 'Architecten worden vernederd'

17 juli 2015, de Volkskrant - Het baart Rudy Uytenhaak, architect, grote zorgen, de machtsongelijkheid tussen ontwerpers en opdrachtgevers. 'Vooraf: architectuur is mijn lust en mijn leven, alsjeblieft, zie me niet als gefrustreerd konijn, want dat ben ik niet.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.