Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangenomen door Europese Commissie

07 januari 2016, PIANOo - De Europese Commissie heeft het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangenomen en op 6 januari 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het UEA vervangt bij de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (voornemens april 2016) het model Eigen verklaring.
Lees meer

Nieuwe architectuuropdrachten op Twitter

01 december 2015 - Om direct op de hoogte te blijven van nieuwe architectuuropdrachten in Nederland, zoals aanbestedingen van architectendiensten, werken met ontwerp, ontwikkelcompetities en prijsvragen, maakte Architectuur Lokaal de twitteraccount @archopdrachten. Heeft u geen twitteraccount? Kijk dan op de website.
Lees meer

Architectuur Lokaal sluit overeenkomst met Britse partner ter verbetering van aanbesteden architectuur

24 november 2015 - Op 20 november 2015 hebben Architectuur Lokaal (NL) en Project Compass CIC (UK) een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de aanbesteding van architectuuropdrachten in Europa te verbeteren. Hiermee worden tevens alle Britse architectuuropdrachten toegankelijk voor Nederlandse architecten - en andersom.
Lees meer

Verplicht elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017

18 november 2015, PIANOo - In het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Aanbestedingswet worden aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht om per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen volledig digitaal aan te besteden. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Lees meer

Geconsolideerde versie wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012

11 november 2015, PIANOo - PIANOo heeft alle wijzigingen in het voorstel wijziging Aanbestedingswet 2012 verwerkt in de huidige Aanbestedingswet 2012. Het document is informatief en heeft geen officiële status.
Lees meer

Uitvoeringsverordening van de Commissie tot vaststelling van standaardformulieren overheidsopdrachten gepubliceerd

11 november 2015, Europese Commissie - De Europese Commissie heeft, naar aanleiding van de wijziging van richtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, de standaardformulieren voor de bekendmaking van aankondigingen op het gebied van overheidsopdrachten aangepast.
Lees meer

Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

29 oktober 2015, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) heeft een voorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 naar de Tweede Kamer gestuurd. Met deze wijzigingen wordt voldaan aan de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU.
Lees meer

Gevestigde architectenbureaus blijven achter bij aanbestedingen

28 oktober 2015, Cobouw - Gevestigde architectenbureaus leggen het steeds vaker af tegen nieuwkomers. Willen bureaus openbare Europese aanbestedingen winnen, dan moeten ze slimmer samenwerken en investeren in innovatie en zich richten op nieuwe contractvormen en minder prestigieuze, maar wel relevante opgaven, zoals scholenbouw.
Lees meer

Kamerbrief evaluatie Aanbestedingswet 2012

23 oktober 2015, Rijksoverheid - Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd op de vragen naar aanleiding van de evaluatie Aanbestedingswet 2012
Lees meer

Vacature: projectleider Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden

05 oktober 2015 - Architectuur Lokaal is op zoek naar een projectleider Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden voor 32 uur per week. Onze nieuwe projectleider draagt actief bij aan professionalisering van het opdrachtgeverschap in Nederland door het helder vertalen van wet- en regelgeving naar relevante thema’s voor opdrachtgevers en architecten. Maar ook andersom: hoe moeten problemen bij architectenselecties worden opgelost?
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.