Ontwerpwedstrijden - Nieuws
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuws

Vandaag stemming over wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet 2012

22 maart 2016, PIANOo - Vandaag wordt tijdens de plenaire vergadering tussen 15.00 en 15.30 uur gestemd over de wijzigingen in de Aanbestedingswet 2012.
Lees meer

Wat nu de aanbestedingsrichtlijnen niet tijdig zullen zijn geïmplementeerd in de Aanbestedingswet 2012?

14 maart 2016, PIANOo - Europese richtlijnen dienen, in tegenstelling tot verordeningen, omgezet te worden in nationale wetgeving om van kracht te zijn. De in 2014 door Europa vastgestelde nieuwe aanbestedingsrichtlijnen bepalen dat deze uiterlijk moeten zijn geïmplementeerd op 18 april 2016. Op 9 maart 2016 heeft er een plenair debat over het wetsvoorstel plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Tijdens de behandeling heeft de minister van Economische Zaken aangegeven dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel 1 juli 2016 is. Dit betekent dat de wet pas inwerking zal treden na het verlopen van de implementatietermijn.
Lees meer

Controle op aanbestedingsregels rigide en doorgeslagen

02 maart 2016, Cobouw - De rigide focus op de naleving van aanbestedingsregels leidt zelden tot goede inkoopresultaten. “De aandacht hoort te liggen op professioneel aanbesteden en niet op doorgeslagen controle op rechtmatigheid.”
Lees meer

Meer vernieuwing? Schrijf prijsvragen uit

26 februari 2016, NRC - Het woord prijsvraag roept bij de meeste mensen waarschijnlijk eerder beelden op van lollige sloganwedstrijden en bingo-achtige taferelen dan van serieus innovatiebeleid. Toch zegt het Centraal Planbureau in een donderdag verschenen rapport dat prijsvragen een veel serieuzer instrument van de overheid moeten worden voor het stimuleren van vernieuwingen.
Lees meer

Wijziging Aanbestedingswet 2012 hamerstuk af

09 februari 2016, PIANOo - e minister van Economische Zaken de Tweede Kamer een tweede nota van wijziging inzake het voorstel van wet tot Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24EU en 2014/25/EU doen toekomen. De nota bevat enkele technische wijzigingen.
Lees meer

'Aanbesteden verstrikt geraakt in de procedures'

19 januari 2016, iBestuur - Aanbestedingen zijn te veel een juridische kwestie geworden, zegt Wouter Stolwijk. Het goed inkopen is op de achtergrond geraakt. Waarom kijken we eigenlijk niet meer hoe het bedrijfsleven de inkoop regelt?
Lees meer

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangenomen door Europese Commissie

07 januari 2016, PIANOo - De Europese Commissie heeft het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangenomen en op 6 januari 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het UEA vervangt bij de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (voornemens april 2016) het model Eigen verklaring.
Lees meer

Nieuwe architectuuropdrachten op Twitter

01 december 2015 - Om direct op de hoogte te blijven van nieuwe architectuuropdrachten in Nederland, zoals aanbestedingen van architectendiensten, werken met ontwerp, ontwikkelcompetities en prijsvragen, maakte Architectuur Lokaal de twitteraccount @archopdrachten. Heeft u geen twitteraccount? Kijk dan op de website.
Lees meer

Architectuur Lokaal sluit overeenkomst met Britse partner ter verbetering van aanbesteden architectuur

24 november 2015 - Op 20 november 2015 hebben Architectuur Lokaal (NL) en Project Compass CIC (UK) een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de aanbesteding van architectuuropdrachten in Europa te verbeteren. Hiermee worden tevens alle Britse architectuuropdrachten toegankelijk voor Nederlandse architecten - en andersom.
Lees meer

Verplicht elektronisch aanbesteden per 1 juli 2017

18 november 2015, PIANOo - In het wetsvoorstel voor wijzigingen in de Aanbestedingswet worden aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven verplicht om per 1 juli 2017 hun Europese aanbestedingen volledig digitaal aan te besteden. Het wetsvoorstel is aangeboden aan de Tweede Kamer.
Lees meer
Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.