Ontwerpwedstrijden - 3e EU Aanbestedingendag: innovatief aanbesteden kan beter
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

3e EU Aanbestedingendag: innovatief aanbesteden kan beter

De EU Commissie constateert dat de website www.ontwerpwedstrijden.nl de meest toegankelijke aanbestedingsportal van Nederland is*. Maar daarmee zijn we er nog niet. Het Steunpunt Architectuur Opdrachten & Ontwerpwedstrijden zet zijn acties ter verbetering van de aanbestedingen aan architecten en projectontwikkelaars door. Het innovatief en digitaal aanbesteden kan en moet nog veel beter. Daarom organiseert Architectuur Lokaal de 3e landelijke EU Aanbestedingendag voor publieke en private opdrachtgevers, schoolbesturen, adviseurs en inkopers, ontwerpers, bouwbedrijven, woningcorporaties en projectontwikkelaars op donderdag 24 november van 13.30 tot 18.00 uur in Amersfoort.

In de afgelopen twee jaar is er veel veranderd bij het aanbesteden van architectuuropdrachten. Stonden opdrachtgevers, architecten en projectmanagers indertijd recht tegenover elkaar, nu is er een continue dialoog met meer begrip voor elkaars situatie. Stapsgewijs treedt uniformering van leidraden op onder invloed van KOMPAS light. Deze eenvoudige, digitale handleiding was de eerste concrete actie op basis van wat toen mogelijk was. Wat toen nog niet bespreekbaar was is door de mentaliteitsverandering, die is bereikt onder invloed van KOMPAS light en het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden, samen met de overheid en brancheorganisaties, nu wel mogelijk. Daarom wordt met KOMPAS light 2.0 de volgende stap naar vereenvoudiging van innovatief en digitaal aanbesteden gezet.

Het Steunpunt gaat verder. Door de bereikte mentaliteitsverandering willen aanbesteders steeds vaker juist op creativiteit of op nieuw talent selecteren. Dan lopen zij vast in de aanbestedingen. Het alternatief van de prijsvraag wordt in Nederland, in tegenstelling tot daarbuiten, nauwelijks gebruikt. Meestal wordt gedacht dat een prijsvraag duur, omslachtig en onvoorspelbaar is. Met KOMPAS Open Oproep ontwikkelt het Steunpunt daarom, samen met de branche, een lichte procedure die de voordelen van een prijsvraag combineert met de voordelen van een aanbesteding.

Architectenselecties lijken de goede kant op te gaan, maar de aanbesteding van geïntegreerde contracten (DB) is nog vaak disproportioneel en zelfs onrechtmatig. Dit, terwijl de aanbesteding van DB-contracten snel toeneemt; het betreft nu al meer dan de helft van alle architectuuropdrachten. Dat maakt het extra noodzakelijk om voor de DB-contracten te komen tot actuele, heldere en digitale instrumentontwikkeling. Bij de 3e EU Aanbestedingendag wordt gestart met de discussie over het te ontwikkelen KOMPAS DB.

Scholenbouw is de grootste opgave die wordt aanbesteed. In de afgelopen zes jaar ging het om 57% van alle aanbestedingen van architectendiensten (354 van de 622); voor de geïntegreerde opdrachten was dat 11% (38 van de 340). Maar er is onvoldoende kennis over de mogelijkheden en alternatieven. Daarom wordt een aparte discussie gevoerd over de aanbestedingsmogelijkheden voor scholenbouw.

Aan de debatten nemen onder meer deel: Jan Brouwer vm. Rijksadviseur Infrastructuur Monika Chao directeur Instituut voor Bouwrecht en hoogleraar Bouwrecht TU Delft Frits van Dongen Rijksbouwmeester Norbert van Doorn voorzitter NLPB Louk Heijnders directeur Servicecentrum Scholenbouw Jan van lersel directeur Broekbakema en parttime directeur brede school in Oegstgeest Cilly Jansen directeur Architectuur Lokaal / Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden Peter Kuypers projectleider provincie Utrecht voor de ontwikkeling Fort Vechten Guust Linders coördinerend beleidsmedewerker Fysieke leefomgeving VNG Martin Mulder directeur Programma's Stadsontwikkeling gemeente Utrecht Cor Notenboom hoofd planontwikkeling BAM Utiliteitsbouw Felix Rottenberg voorzitter Architectuur Lokaal Roy Pellikaan directeur Pellikaan Bouwbedrijf Karin Reilingh portefeuillemanager maatschappelijk vastgoed Ymere  Willem Hein Schenk voorzitter BNA Peter Swinnen Vlaams Bouwmeester Hans Wamelink hoogleraar Bouwmanagement TU Delft en Erik Ziengs lid Tweede Kamer voor de VVD.

De 3e EU Aanbestedingendag maakt deel uit van het werkprogramma van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal, zoals overeengekomen met de brancheorganisaties die deelnemen aan de Regiegroep Aanbesteden onder leiding van de Rijksbouwmeester, en wordt financieel mogelijk gemaakt door de ministeries van EL&I‚ lenM en OCW.

* Gedeelde eerste plaats met de Aanbestedingskalender

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.