Ontwerpwedstrijden - Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit

Minister Kamp (EZ) heeft op vier mei 2016 het ontwerpbesluit tot wijziging van het Aanbestedingsbesluit in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU aan de Tweede en Eerste Kamer verzonden. De streefdatum voor de inwerkingtreding van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 met de gewijzigde documenten voor het flankerend beleid, zoals het ARW, is 1 juli 2016.
Behandeling van het voorstel voor de wijziging van de Aanbestedingswet door de Eerste Kamer vindt plaats op 14 juni 2016.

U kunt het ontwerpbesluit, de herziene Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsregelement Werken 2016 hier downloaden.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.