Ontwerpwedstrijden - Aanpassing Gids Proportionaliteit voor vergoeding bij mislukte aanbesteding
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Aanpassing Gids Proportionaliteit voor vergoeding bij mislukte aanbesteding

Gemiddeld mislukt zo’n 5 procent van de aanbestedingen. Door de stijgende bouwkosten en de mismatch tussen budget en inschrijfprijzen ligt dat percentage momenteel waarschijnlijk zelfs hoger. Opdrachtgevers hebben niet goed geraamd, te hoge eisen gesteld of niet goed opgelet.
Vanaf 2020 treedt het verbod op uitsluiting in werking, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris vindt het onredelijk als opdrachtgevers geen vergoeding betalen aan de verliezers en past de Gids Proportionaliteit aan.

Voorschrift 3.8b van de Gids Proportionaliteit wordt als volgt aangepast:

"De aanbestedende dienst sluit niet op voorhand iedere vergoeding van inschrijfkosten uit in geval van een laattijdige intrekking van de aanbesteding. Het op voorhand in alle gevallen uitsluiten in de aanbestedingsstukken van een vergoeding van inschrijfkosten indien de aanbesteding ingetrokken wordt, wordt geacht disproportioneel te zijn. Dat betekent niet dat bij terugtrekking van een aanbesteding altijd sprake dient te zijn van een vergoeding. Een eventuele kostenvergoeding bij een ingetrokken aanbesteding is onder meer afhankelijk van de aard van de aanbesteding, de kosten die gemaakt zijn en de omstandigheden waaronder de intrekking heeft plaatsgevonden. Bij de kosten kan het ook gaan om kosten gemaakt nog voordat tot daadwerkelijke inschrijving gekomen is. Bij de intrekkingsomstandigheden is onder andere van belang wanneer en waarom de intrekking plaatsvindt."

Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.