Ontwerpwedstrijden - Adviezen CvAE: niet bindend, maar ook niet vrijblijvend
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Adviezen CvAE: niet bindend, maar ook niet vrijblijvend

Helpt het als een inschrijver met een voor haar gunstig advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) op zak naar de voorzieningenrechter stapt? Adviezen van de commissie zijn voor de rechter niet bindend, maar rechters kijken wel steeds serieuzer naar de adviezen van de CvAE.
Sinds de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet in 2012 kunnen ondernemers een klacht over een aanbestedingsprocedure indienen bij de CvAE. De CvAE heeft als doel bij te dragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten, de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren en een leereffect teweeg te brengen bij ondernemingen en aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven. Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.