Ontwerpwedstrijden - Bundel Contact boven Contract
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Bundel Contact boven Contract

Bij aanbesteden en inkoop zijn grote maatschappelijke en zakelijke belangen gemoeid. In Nederland is daarom een uitgebalanceerd systeem gebouwd om schaarse middelen op een transparante manier te verdelen. Om de zoveel tijd veranderen de spelregels. Sociaal en duurzaam aanbesteden vraagt ook om procesmatige innovatie.

De bundel ‘Contact boven Contract’ maakt duidelijk dat de betrokkenen zoeken naar vernieuwde spelregels en rollen. Aanbesteden en inkoop toekomstbestendig maken, dat is de opgave. De bundel maakt duidelijk dat deze beweging is ingezet. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn onder meer MKB-vriendelijk aanbesteden en bestuurlijke aandacht voor aanbesteden.

Download de bundel hier.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.