Ontwerpwedstrijden - Conferentie Competition Culture in Europe

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Conferentie Competition Culture in Europe

Hoe kunnen architecten, zeker ook de nieuwe generatie, er achter komen welke prijsvragen in Europa worden uitgeschreven? Welke afwegingen moeten zij maken om mee te doen aan een architectenselectie in een ander land? En hoe groot is dat kans dat een winnend plan wordt uitgevoerd? Architectenselecties voor opdrachten onder de Europese drempelbedragen worden niet aangekondigd op de officiële website TED. Deze kleinere opdrachten blijven vaak onder de radar en bovendien zijn niet alle Europese landen lid van de EU. Om hierop beter zicht te krijgen organiseert Architectuur Lokaal op 28 en 29 september de tweedaagse internationale conference Competition Culture in Europe in Amsterdam aan de start van een vierjarig programma.

Click here for the English version.

Survey
Architectuur Lokaal heeft met behulp van het Steunpunt Ontwerpwedstrijden en Architectuuropdrachten, Project Compass CIC en de correspondenten van A10 new European architecture Cooperative in kaart gebracht hoe het staat met de prijsvraagcultuur in zeventien Europese landen. Bij de conferentie worden de resultaten van de enquête onder de deelnemende landen gedeeld en nader onder de loep genomen, in aanwezigheid van de onderzoekers, diverse architectenorganisaties en andere betrokkenen uit de verschillende Europese landen. Daar worden ook de voorlopige resultaten gepubliceerd, die nadien online beschikbaar zijn. Deelname is op uitnodiging.

Vierjarig programma
Architectuur Lokaal is de enige organisatie in Nederland die zich consequent en als niet belanghebbende partij, inhoudelijk bezighoudt met het verbeteren van de prijsvraagcultuur. De afgelopen jaren hebben we gezien dat er meer belangstelling is voor ontwerpprijsvragen in Nederland, die bijdragen aan nieuwe oplossingen voor nieuwe vraagstukken, en kansen bieden aan jonge ontwerpers die bij aanbestedingen moeilijk toegang tot de opdrachten krijgen. Prijsvragen blijken voor alle betrokkenen een relevant middel te zijn dat goed past in nieuwe verhoudingen en posities rondom ruimtelijke opgaven.
De conferentie Competition Culture in Europe vormt het startpunt van een vierjarig programma van Architectuur Lokaal, dat het werk in de komende jaren over de landsgrenzen voortzet. Het doel van dit programma is:

  • de samenwerking bij prijsvraagcultuur in Europa verder uit te breiden door uitwisseling van kennis en informatie;
  • de toegang tot prijsvragen buiten Nederland te vergroten door landelijke platforms waarop deze worden aangekondigd te ontsluiten;
  • te onderzoeken of er mogelijkheden voor structurele samenwerking conform Project Compass.


Informatie

Voor meer informatie: mail naar Margot de Jager

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.