Ontwerpwedstrijden - Drempelwaarden Europees Aanbesteden 2018/2019

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Drempelwaarden Europees Aanbesteden 2018/2019

In het geval de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer bedraagt dan de Europese drempelwaarden, moet u deze in beginsel Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt elke 2 jaar bij verordening nieuwe drempelwaarden vast.

De drempelbedragen Europees aanbesteden vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019:

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU
Werken € 5.548.000,-
Leveringen en diensten voor centrale overheid € 144.000,-
Leveringen en diensten voor decentrale overheid € 221.000,-
Overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten € 750.000,-
Prijsvragen voor centrale overheid € 144.000,-
Prijsvragen voor decentrale overheid € 221.000,-
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde werken € 5.548.000,-
Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde diensten die verband houden met werken € 221.000,-

Concessieopdrachten: Richtlijn 2014/23/EU
Concessieovereenkomsten voor (openbare) werken € 5.548.000,-
Dienstenconcessies € 5.548.000,-

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU
Werken € 5.548.000,-
Leveringen en diensten € 443.000,-
Opdrachten voor sociale en andere specifieke diensten € 1.000.000,-

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG
Werken € 5.548.000,-
Leveringen en diensten € 443.000,-

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.