Ontwerpwedstrijden - Eerste hulp bij juridische vragen over BIM-protocol en de DNR
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Eerste hulp bij juridische vragen over BIM-protocol en de DNR

Sinds enige jaren is het drie dimensionale Bouw Informatie Model (BIM) sterk in opkomst in de bouwwereld en de architectenbranche. Het werken met BIM zorgt voor een nieuwe manier van werken. Ook verandert het delen van data. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de contractuele verplichtingen naar de opdrachtgever toe. Daarnaast speelt de verschillende onderlinge relaties tussen adviseurs en andere projectpartners een rol. Dit vraagt dan ook om waakzaamheid op het juridische vlak. De vraag rijst vervolgens hoe hier het beste mee om te gaan is.

De BNA lanceert een handleiding die precies deze juridische issues aanreikt. Prof. mr. Dr. Monika Chao van het instituut voor bouwregelgeving (IBR) stelde deze handreiking op. BNA-lid Elles Bogert ging in gesprek met Monika Chao om de handreiking toe te lichten.

Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.