Ontwerpwedstrijden - Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrief over mogelijke aanbestedingsplicht woningcorporaties
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Europese Commissie stuurt Nederland aanmaningsbrief over mogelijke aanbestedingsplicht woningcorporaties

De Europese Commissie (Commissie) heeft op 24 januari 2019 besloten een aanvullende aanmaningsbrief aan Nederland te sturen, betreffende de nationale voorschriften over woningcorporaties. De Commissie kan zich niet vinden in de Nederlandse wetgeving, waarin woningcorporaties niet als aanbestedende dienst worden aangemerkt.

Het besluit van de Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland te starten dateert van 7 december 2017. lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.