Ontwerpwedstrijden - Geconsolideerde versie wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Geconsolideerde versie wetsvoorstel tot wijziging Aanbestedingswet 2012

PIANOo heeft alle wijzigingen in het voorstel wijziging Aanbestedingswet 2012 verwerkt in de huidige Aanbestedingswet 2012. Het document is informatief en heeft geen officiële status.

U kunt het document hiernaast downloaden.

Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.