Ontwerpwedstrijden - Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 in werking

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Gewijzigde Aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 in werking

De gewijzigde Aanbestedingswet 2012 is vastgesteld en vandaag gepubliceerd. Ook de wijziging van het Aanbestedingsbesluit, de vernieuwde  Gids Proportionaliteit, het vernieuwde Aanbestedingsreglement Werken 2016 en de nieuwe Regeling tot wijziging van de regeling modellen eigen verklaring zijn vastgesteld en vandaag gepubliceerd. Dit pakket geldt vanaf 1 juli 2016 voor alle aanbestedingen door (semi-) publieke instellingen in Nederland. Met deze wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen voor aanbesteden.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is per 1 juli 2016 verplicht, de modellen Eigen Verklaring vervallen hiermee. De Europese Commissie heeft voor het UEA een online tool ontwikkeld. In de praktijk blijken aanbestedende diensten en ondernemers problemen te ondervinden met het controleren van het door hen gegenereerde of ingevulde document. Het ministerie van Economische Zaken ontwikkelt daarom een interactief pdf-formulier, dat naar verwachting uiterlijk 8 juli 2016 beschikbaar is via de website van PIANOo. Tot die tijd kunnen aanbestedende diensten en ondernemers gebruik maken van de online tool.

Lees meer

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.