Ontwerpwedstrijden - Gids Proportionaliteit en ARW wijzigen per 1 juli 2020
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact

Gids Proportionaliteit en ARW wijzigen per 1 juli 2020

Per 1 juli 2020 wijzigen de Gids Proportionaliteit en het Aanbestedingsreglement Werken (ARW). De wijziging van Gids Proportionaliteit verduidelijkt dat het disproportioneel is om op voorhand tenderkostenvergoedingen uit te sluiten bij het voortijdig intrekken van een aanbesteding. De wijziging van het ARW is niet inhoudelijk, maar bevat kleine correcties.
Gids Proportionaliteit

De Gids Proportionaliteit wijzigt inhoudelijk. Op advies van de adviescommissie Gids Proportionaliteit is voorschrift 3.8B toegevoegd. Het nieuwe voorschrift verduidelijkt dat het disproportioneel is om bedingen op te nemen die op voorhand tenderkostenvergoedingen uitsluiten bij een voortijdige intrekking van de aanbesteding.

Dat betekent dat u als aanbestedende dienst per geval moet afwegen of een tenderkostenvergoeding aan de orde is. Ook als u een aanbesteding intrekt. Lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.