Ontwerpwedstrijden - Handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Handreiking Duurzaam inkopen van adviesdiensten

Opdrachtgevers hebben steeds vaker de wens om klimaatneutraal en circulair inkopen een plek te geven bij de inkoop van adviesdiensten. Dit is nog relatief onontgonnen terrein. Met deze handreiking wil PIANOo opdrachtgevers laten zien hoe zij duurzaamheid een plek kunnen geven bij opdrachten binnen de categorie adviesdiensten.

Duurzaam advies en duurzaam adviesbureau

De handreiking werkt allereerst een definitie uit voor het duurzaam inkopen van adviesdiensten. Hierbij onderscheiden we 2 vormen:

  • Inkopen van duurzaam advies: de inkoop van een advies waarbij de adviseur met zijn kennis inhoudelijk bijdraagt aan de maatschappelijke doelstellingen van de opdrachtgever.
  • Inkopen bij een duurzaam adviesbureau: de in te zetten adviseur houdt rekening met de milieu-impact van het uitvoeren van de opdracht en daarmee dus zicht heeft op de duurzaamheid van de bedrijfsvoering van het adviesbureau.

De handreiking geeft vervolgens aan welke afwegingen een opdrachtgever hierbij kan maken om duurzaamheid al dan niet een rol te laten spelen bij deze opdrachten. Daarnaast worden suggesties gegeven hoe een opdrachtgever bij de inkoop van adviesdiensten kan sturen op de bijdrage van de adviseur en het adviesbureau aan maatschappelijke doelstellingen. Dit draagt bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord en de transitie naar een circulaire economie. Lees verder bij de bron.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.