Ontwerpwedstrijden - Handreiking tenderkostenvergoeding
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Handreiking tenderkostenvergoeding

Staatssecretaris Keijzer heeft op 15 oktober de Handreiking tenderkostenvergoeding aan de kamer gestuurd. In deze handreiking wordt ingegaan op het al dan niet beschikbaar stellen van een onkostenvergoeding voor deelnemers aan een aanbesteding.
De brief en handreiking zijn hier te downloaden.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.