Ontwerpwedstrijden - Hitte in de delta: publiek opdrachtgeverschap in een veranderend klimaat

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Hitte in de delta: publiek opdrachtgeverschap in een veranderend klimaat

Hitte in de delta: Dit jaar vindt de nationale manifestatie over publiek opdrachtgeverschap voor nieuwe gemeentebestuurders plaats op vrijdag 28 november 2014. Zowel letterlijk als figuurlijk hangen er grote veranderingen in de lucht. Hoe gaan wethouders om met opgaven die het rijk decentraliseert naar de gemeenten, met initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen van onderop, met ruimtelijke kwaliteit en met klimaatactief bouwen? Om welke opgaven gaat het eigenlijk? En wie gaat wat betalen?

Programma
Het programma wordt mede gebaseerd op ervaringen van de huidige wethouders. Zij blikken terug op de afgelopen raadsperiode in de enquête die Architectuur Lokaal begin dit jaar met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en TNS NIPO heeft uitgeschreven.

De manifestatie wordt geprogrammeerd met onder meer IPO, VNG, De Olifantenkooi, Waaaro?Daaaro!, Atelier ZZ, Nederlandse Academies van Bouwkunst, TU Delft, IABR, ministeries van IenM, ministerie van BZK, College van Rijksadviseurs en Programma De Klimaatbestendige Stad. Aan de manifestatie werken onder meer mee: Yves de Boer, voorzitter commissie RO van het IPO en gedeputeerde in Noord-Brabant, Isabelle Diks en Henk Deinum, wethouders van Leeuwarden, Wouter Vanstiphout, hoogleraar Politiek en Ontwerp TU Delft, Mirjam Barendregt, vm. wethouder van Amersfoort, Felix Rottenberg, voorzitter Architectuur Lokaal en tal van anderen.

Klik hier om op de hoogte te blijven en ontvang alle nieuwsberichten.

Locatie
Hitte in de delta vindt plaats in het vernieuwde Paviljoen aan het IJ in de Tolhuistuin, Amsterdam. Het Paviljoen aan het IJ opent in het voorjaar 2014. Het is gevestigd in het voormalige bedrijfsrestaurant van Shell. Het oorspronkelijke ontwerp voor dit markante gebouw is gemaakt door architect Arthur Staal; de verbouwing is een ontwerp van VASD architecten.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.