Ontwerpwedstrijden - Jaarrapportage 2017: Architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Jaarrapportage 2017: Architectuuropdrachten en prijsvragen in Nederland

Architectuur Lokaal heeft ook in 2017 de ontwikkelingen in het aanbesteden van architectuuropdrachten (architectendiensten en werken met ontwerp) en prijsvragen geregistreerd. Daaruit blijkt onder meer dat de Rijksoverheid steeds minder architectuuropdrachten aanbesteed, en onderwijsinstellingen steeds meer. Het aantal ontwerpprijsvragen blijft stijgen vanaf 2015. Dat geldt ook voor het aantal prijsvragen waarin een vervolgopdracht is voorgenomen. Er zijn steeds meer niet-publieke opdrachtgevers, zoals bewonersgroepen, die een prijsvraag uitschrijven.

Architectuuropdrachten
Uit de Jaarrapportage 2017 blijkt dat de Rijksoverheid zowel minder architectendiensten als werken met ontwerp heeft aanbesteed. Het aantal opdrachten van onderwijsinstellingen, met name in de vorm van geïntegreerde contracten, nam verder toe. De Politie is, met een grote huisvestingsopgave, een ‘nieuwkomer’ in de top vier van opdrachtgevers. Over het geheel genomen blijft de ervaring met het aanbesteden van architectuuropdrachten is nog beperkt: zowel 78% van de opdrachtgevers als 78% van de adviseurs was in de afgelopen drie jaar betrokken bij maximaal twee architectuuropdrachten. Deze opdrachten werden aan veel verschillende opdrachtnemers verstrekt: 114 architectenbureaus verwierven 129 opdrachten voor architectendiensten en 107 bedrijven verwierven 134 opdrachten voor werken met ontwerp. Niet één architectenbureau kreeg in de afgelopen drie jaar gemiddeld niet meer dan drie opdrachten.

Ontwerpprijsvragen
Er worden steeds meer ontwerpprijsvragen uitgeschreven. Voor deze rapportage is nagegaan of de uitschrijvers van de prijsvragen ook van plan zijn om een opdracht aan de winnaars te verstrekken. Hoewel er nog steeds prijsvragen zijn waarin geen vervolg, of geen duidelijke ideeën over een vervolgopdracht in het reglement zijn vermeld, neemt het aantal prijsvragen toe waarbij wél een vervolg wordt toegezegd toe. In 2013 werd bij 515 van de prijsvragen een opdracht beloofd, vorig jaar was dit bij 65% het geval.

Via SESAM kunt u zelf de database van het Steunpunt raadplegen.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.