Ontwerpwedstrijden - Jaarrapportage CvAE: Aantal klachten over aanbestedingen neemt af

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Jaarrapportage CvAE: Aantal klachten over aanbestedingen neemt af

De Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE) heeft het afgelopen jaar minder klachten ontvangen. Tussen 1 maart 2016 en 1 maart 2017 kwamen 57 klachten binnen, tegen 117 klachten een jaar eerder. Tegelijkertijd heeft de CvAE het afgelopen jaar het hoogste aantal adviezen uit haar bestaan uitgebracht: 72 adviezen, tegen 61 in het voorgaande jaar.
Scheidend voorzitter Joop Janssen van de CvAE: “Een van de mogelijke verklaringen voor de terugloop in het aantal ingediende klachten is dat aanbestedende diensten zelf klachtenloketten instellen en dat in toenemende mate klachten door deze loketten worden afgevangen. Ook het herstel van de economie kan een verklaring vormen.

Een bijkomend positief gevolg van deze daling is, in combinatie met een efficiëntere werkwijze van de CvAE en een succesvolle herinrichting van het secretariaat, dat we alle achterstanden hebben kunnen wegwerken. Dat maakt het mogelijk om de doorlooptijden te verkorten. Daarnaast zijn veel van de uitgebrachte adviezen inmiddels op de website gepubliceerd.”

Ook heeft de CvAE meer en anders gebruik gemaakt van de aan haar verbonden experts. De CvAE vraagt experts nu niet meer zelf adviezen te schrijven, maar legt concrete vragen voor of vraagt experts conceptadviezen mee te lezen en daar input op te geven. Hierbij is ervoor gekozen om vooral niet-juridische branche-experts in te schakelen, met kennis en ervaring op specifieke deelgebieden zoals ICT, bouw of inkoop.

Jaarrapportage Commissie van Aanbestedingsexperts
Sinds april 2013 kunnen ondernemers en aanbestedende diensten terecht bij de Commissie van Aanbestedingsexperts (CvAE). Een klacht kan zowel door een ondernemer als een aanbestedende dienst ingediend worden.
De (niet-bindende) adviezen die de CvAE uitbrengt naar aanleiding van klachten worden, geanonimiseerd, op de website van de CvAE gepubliceerd. Doel van de CvAE is om door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bij te dragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten. De CvAE tracht daarmee tevens een bijdrage te leveren aan verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk.

De volledige rapportage is hier te vinden.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.