Ontwerpwedstrijden - Kamerbrief Beter Aanbesteden en monitor aanbestedingen
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Kamerbrief Beter Aanbesteden en monitor aanbestedingen

Op 25 mei 2021 informeerde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over het programma Beter Aanbesteden, het Onderzoek inkoopvolume Nederlandse overheid en de Monitoringsrapportage Europese Commissie. Nederlandse overheden kochten in 2019 voor 86,6 miljard euro aan leveringen, diensten en werken in. Dit inkoopvolume en het verbeterpotentieel bij aanbesteden door overheden onderstrepen het belang van het programma Beter Aanbesteden.

Onderzoek inkoopvolume Nederlandse overheid

Significant Synergy heeft een onderzoek uitgevoerd naar alle overheidsinkopen die onder de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012 vallen. Uit de Monitor aanbestedingen in Nederland 2017 - 2019 blijkt dat Nederlandse overheden in 2019 voor 86,6 miljard euro aan leveringen, diensten en werken hebben ingekocht. Dit was in 2015 nog 73,3 miljard euro. Ook het aantal uitgevoerde aanbestedingen stijgt van ruim 135.000 aanbestedingen in 2017 naar circa 169.000 aanbestedingen in 2019. Alhoewel 2020 niet is meegenomen in het onderzoek, laten cijfers van het aanbestedingsplatform TenderNed aantal aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden niet is afgenomen sinds de start van de coronacrisis. lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2021, Stichting Architectuur Lokaal.