Ontwerpwedstrijden - Kamerbrief evaluatie Aanbestedingswet 2012
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Kamerbrief evaluatie Aanbestedingswet 2012

Minister Kamp (EZ) heeft de Tweede Kamer antwoorden gestuurd  op de vragen naar aanleiding van de evaluatie Aanbestedingswet 2012

U kunt de antwoorden hiernaast downloaden

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.