Ontwerpwedstrijden - Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Kamerbrief over actieagenda Beter Aanbesteden

Staatssecretaris Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van de actieagenda Beter Aanbesteden.

Download de kamerbrief.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.