Ontwerpwedstrijden - Kamervragen over beter aanbesteden & architectuurprijsvragen als alternatief
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Kamervragen over beter aanbesteden & architectuurprijsvragen als alternatief

Gisteren stelde SP Kamerlid Eric Smaling vragen aan de ministers van BZK en EZ over de problematiek van het aanbesteden van architectuuropdrachten. Aanleiding hiertoe was de uitkomst van de enquête die Rudy Uytenhaak onder architecten heeft gehouden over de toepassing van de Europese regels bij aanbestedingen; Jan Tromp publiceerde er op 17 juli een interview over met Uytenhaak in De Volkskrant. Enkele dagen eerder, op 13 juli, zijn de resultaten van de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen.
Vandaag stelde Architectuur Lokaal in een ingezonden brief in De Volkskrant meer aandacht voor architectuurprijsvragen voor.

Zie ook @ArchLokaal op twitter

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.