Ontwerpwedstrijden - Lagere lasten dankzij betere aanbesteding

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Lagere lasten dankzij betere aanbesteding

De toepassing van de Aanbestedingswet heeft geleid tot een verlaging van de lastendruk voor ondernemers en overheden met 184 miljoen euro per jaar. Dat blijkt uit de evaluatie van de wet die minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vandaag naar de Kamer heeft gestuurd. Ondernemers zagen de lasten dalen met 157 miljoen euro per jaar, overheden met 27 miljoen euro per jaar.

De verlichting voor ondernemers komt met name door het gebruik van het elektronisch aanbestedingssysteem van de overheid, TenderNed. Hierdoor kunnen ondernemers op één centrale plek kennis nemen van alle aanbestedingen. Daarnaast heeft de wet gezorgd voor een vereenvoudiging van de procedures bij aanbestedingen. Zo is bijvoorbeeld de eigen verklaring ingevoerd. Dit houdt in dat alleen de ondernemer die de aanbestede opdracht wint, achteraf bewijsstukken moet aanleveren, zoals een inschrijving in de Kamer van Koophandel.

De Aanbestedingswet is in 2013 in werking getreden. Afgesproken was dat deze binnen twee jaar zou worden geëvalueerd.

De komende tijd wordt gekeken op welke wijze ondernemers en overheden nog meer geholpen kunnen worden. Zo wordt onderzocht of de periode tussen de laatste informatieverstrekking vanuit de aanbesteder en het sluiten van de inschrijving verlengd kan worden van zes naar minimaal tien dagen. Uit de evaluatie blijkt namelijk dat veel ondernemers de periode van zes dagen te kort vinden. Een langere tijd om de inschrijving af te ronden, kan zorgen voor een scherpere offerte. Dit bevordert de concurrentie tussen bedrijven.

U kunt de evaluatie hier downloaden

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.