Ontwerpwedstrijden - Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Meer is niet altijd beter en nadere gunningscriteria bekendmaken bij aankondiging

De klacht van de brancheorganisatie ziet op de aanbesteding van een overeenkomst met een architect. Twee klachtonderdelen verklaart de Commissie gegrond. De Commissie acht het disproportioneel dat het indienen van meer referenties beter scoort in de selectiefase en de nadere gunningscriteria zijn nog niet bekendgemaakt, terwijl de wet daartoe verplicht.

De Commissie verklaart twee klachtonderdelen ongegrond. Een prijs-kwaliteitverhouding van 60-40 komt niet neer op verkapte gunning op laagste prijs en de referentie-eis dat een werk in de afgelopen vijf jaar is uitgevoerd of nog in uitvoering is staat in redelijke verhouding tot een integrale ontwerpopdracht.

Bekijk het advies.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.