Ontwerpwedstrijden - Meld financiƫle knelpunten bij aanbestedingen in scholenbouw

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Meld financiƫle knelpunten bij aanbestedingen in scholenbouw

De bouw trekt aan, de scholenbouw betaalt de prijs. Door capaciteitstekorten in de bouwsector hebben gemeenten te maken met stijgende prijzen bij aanbestedingen. De (ver)bouw en verduurzaming van scholen dreigt daardoor stil te vallen. De kosten zijn hoger dan verwacht en soms moet het over.

Advies over normvergoeding
De VNG heeft de intentie om op korte termijn de consequenties van deze ontwikkeling te onderzoeken en een advies te schrijven naar aanleiding van de (norm)vergoeding voor de scholenbouw. Doel hiervan is om een oplossing op maat te bieden voor scholen en gemeenten, en het probleem in te kaart brengen voor Kamer en Kabinet. Deze actie wordt gesteund door de betrokken brancheverenigingen, LVO, Ruimte-OK en Bouwstenen voor Sociaal.

Input over recente aanbestedingen
Partijen zijn benieuwd of gemeenten en scholen met de huidige normvergoeding uit de voeten kunnen. Wat is uw ervaring met recente aanbestedingen? En is er een nieuwe norm nodig voor de (ver)bouw van scholen?

Als u bij een gemeente of in het primair of voortgezet onderwijs werkt, kunt u helpen door een korte enquête in te vullen. We gaan vertrouwelijk met uw input om.

De VNG wil samen met betrokkenen de omvang van dit probleem in kaart brengen. Doel: oplossingen op maat voor scholen en gemeenten en, niet onbelangrijk: het probleem in kaart voor kamer en kabinet! 

In samenwerking met de sectorraden, Bouwstenen voor sociaal, de LVO en Ruimte OK doen wij daarom de oproep uw ontwikkeling bij aanbestedingen in de scholenbouw te melden. Waar stokt de bouw? Wat is het verschil tussen normbedrag en inschrijving?

Meedoen is simpel. Dit kan door het invullen van deze enquête. Na de zomer hopen wij met elkaar de omvang van het knelpunt beter in beeld hebben. Uw input wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden anoniem verwerkt.

De VNG wil samen met betrokkenen de omvang van dit probleem in kaart brengen. Doel: oplossingen op maat voor scholen en gemeenten en, niet onbelangrijk: het probleem in kaart voor kamer en kabinet! 

In samenwerking met de sectorraden, Bouwstenen voor sociaal, de LVO en Ruimte OK doen wij daarom de oproep uw ontwikkeling bij aanbestedingen in de scholenbouw te melden. Waar stokt de bouw? Wat is het verschil tussen normbedrag en inschrijving?

Meedoen is simpel. Dit kan door het invullen van deze enquête. Na de zomer hopen wij met elkaar de omvang van het knelpunt beter in beeld hebben. Uw input wordt vertrouwelijk behandeld. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.