Ontwerpwedstrijden - Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangenomen door Europese Commissie

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuw Uniform Europees Aanbestedingsdocument aangenomen door Europese Commissie

De Europese Commissie heeft het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) aangenomen en op 6 januari 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Het UEA vervangt bij de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 (voornemens april 2016) het model Eigen verklaring.

Het besluit en het model zijn hier te raadplegen.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2019, Stichting Architectuur Lokaal.