Ontwerpwedstrijden - Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nieuwe Gids proportionaliteit vanaf 1 januari 2022

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de nieuwe Gids proportionaliteit gepubliceerd. De wijziging beperkt de buitensporige toepassing van rechtsverwerkingsclausules en bevordert een goede klachtafhandeling. Het ministerie van EZK is bezig met verschillende maatregelen om de rechtsbescherming bij aanbesteden voor ondernemers te verbeteren. Een van de maatregelen is een aanpassing van de Gids proportionaliteit.

Uit onderzoek (KWINK 2019) blijkt dat publieke opdrachtgevers rechtsverwerkingsclausules (Grossmann-clausules) aangrijpen om zeer strenge eisen te stellen aan de tijdigheid van klagen en procederen. Ondernemers en experts ervaren de toepassing als doorgeslagen. Het leidt tot rechtsverwerking in gevallen waarin dat niet redelijk is en een gevoel van onrechtvaardigheid bij opdrachtnemers. Met de wijziging van de Gids wijzigt ook het Aanbestedingsbesluit. lees verder bij de bron

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2022, Stichting Architectuur Lokaal.