Ontwerpwedstrijden - Nu online: handleiding KOMPAS Design Build

Samen houden we het Steunpunt in de lucht

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden hecht groot belang aan kosteloze toegankelijkheid van architectuuropdrachten voor iedereen. Architectuur Lokaal kan deze informatie in de toekomst alleen nog bieden als alle belanghebbenden daaraan bijdragen. Dat hoeft u zelfs niets te kosten: Architectuur Lokaal is door de belastingdienst erkend als ‘culturele ANBI’ waardoor u uw donatie kunt aftrekken van uw belastingaangifte. Bedrijven kunnen zelfs 150% aftrekken

Helpt u mee om het Steunpunt in de lucht te houden? Meer informatie

Doe hier uw donatie

Sluit banner
 
Colofon | Disclaimer | Over Ons | Contact | Nieuwsberichten

Nu online: handleiding KOMPAS Design Build

Vanaf vandaag is KOMPAS light Design Build kosteloos digitaal beschikbaar voor iedereen. Architectuur Lokaal ontwikkelde deze handleiding als een eenvoudig naslagwerk dat is bedoeld om opdrachtgevers vertrouwd te maken met geïntegreerde aanbestedingscontracten, zodat zij het gesprek met de specialisten aan kunnen gaan. Het biedt ook voor opdrachtnemers het nodige inzicht in de keuzes die kunnen worden gemaakt bij het opstellen van de procedure. KOMPAS light Design Build leidt u aan de hand van de belangrijkste onderwerpen van een aanbestedingsprocedure door de hoofdlijnen van de regeling met behulp van veel voorbeelden en uitleg. De toelichtingen en aanbevelingen helpen u om een aanbestedingsprocedure voor een DB opdracht goed voorbereid in de markt te zetten.

Nationaal en Europees
KOMPAS light Design Build is ontwikkeld om aanbestedingen volgens een Europese procedure aan te besteden, maar kan ook gebruikt worden voor nationale procedures. In de praktijk is het verschil tussen een Europese en nationale procedure procedureel niet groot. De handleiding ondersteunt uitsluitend een (Europese of nationale) niet-openbare aanbesteding. Bij een niet-openbare aanbesteding wordt het aantal partijen dat een inschrijving doet eerst teruggebracht tot een beperkt aantal door een voorselectie.
Twijfelt u over de meest geschikte procedure voor uw opdracht? Raadpleeg dan de KOMPASwijzer.

Kwartet
Met de publicatie van KOMPAS light Design Build is het kwartet van het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden compleet. Eerder verschenen KOMPAS light Architectendiensten, KOMPAS light Prijsvragen en KOMPAS light Ontwikkelcompetities. Deze handleidingen zijn recent geactualiseerd, na vaststelling van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016, en worden breed onderschreven door (publieke) opdrachtgevers, ontwerpers, bouwbedrijven en ontwikkelaars.

Begeleidingscommissie
KOMPAS light Design Build is in de afgelopen twee jaar ontwikkeld door het Steunpunt Architectuuropdrachten en Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht (IBR). De publicatie kwam tot stand in het kader van het Werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AAARO) 2013-2016 dat Architectuur Lokaal als lead partner van de Rijksoverheid uitvoerde.
Aan de begeleidingscommissie namen deel: Atelier Rijksbouwmeester, Ballast Nedam, BAM, BNA, Fontys Hogescholen, Goudstikker De Vries, H+N+S Landschapsarchitecten, Rudy Uytenhaak Architectenbureau, Rijksvastgoedbedrijf en TU Delft.

Het Steunpunt Ontwerpwedstrijden is in 1997 opgericht op initiatief van de Rijksbouwmeester en ondergebracht bij Architectuur Lokaal door Aedes (vh. NWR), Bouwend Nederland (vh. AVBB), BNA, BNI, BNSP, NEPROM, NVTL, ONRI, VNG en de ministeries van VROM, OCW, LNV, V&W, BuiZa en Defensie. © 2009-2020, Stichting Architectuur Lokaal.